vua hoc vua chui bay ne`

Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà ông gà ở nhà ông con công con phượng gà về nhà mày thành con ó con hâu. Ông … ông…ông… U cho con xin chén trà để con chửi tiếp….. ông chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá…Bố mày là A mẹ mày là B ông cho vào ngoặc ông khai căn cả họ nhà mày… Ông rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu… Ông khai căn cả họ nhà mày xong rồi ông tích phân n bậc ông bắt cả hang cả hốc ông cụ ông nội cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần. Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà ông là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…..Ông là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm cho chúng mày không sinh không đẻ không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Ông sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng cho chúng mày chết rục trong địa ngục cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm… À mày chơi toán học với ông à…U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a…....Vâng vâng u rót cho con đầy đầy vào nữa đi…để con lấy hơi chửi tiếp con sẽ chửi từ số học lên tích phân xuống đại số rồi sang hình học cho u xem… Tiên sư nhà mày mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà ông là ông không biết đấy phỏng? Ông là ông giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà ông …mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày à à mày vẽ nữa đi mày tô nữa đi. Mày tô mày vẽ mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát nó gẫy khúc ra chọc xiên chọc xẹo đi rồi đi lên đi xuống nữa vào rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ….....ái chà chà…mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà ông mà được à. Nãy giờ ông chửi mày thanh thoát như thế thì mày bảo ông giỏi văn giỏi toán nhá. Ông mà bắt được mày ông oánh cho một trận thì mày lại khen ông là văn võ song toàn cho mà xem. Thôi hôm nay thứ 7 ông nghỉ ngày mai ông chửi tiếp chương hai cho nghe con nhá.