chuong 3 Mua bán trên thị truờng đã niêm yết tại các TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

HoSTC Sàn HCM khớp lệnh định kỳ. Có nghĩa là lệnh vào hệ thống thì sẽ được khớp vào cuối mỗi phiên sau một khoảng thời gian nhất định. Phiên 1: Từ 8h20 đến 8h40. Sau đó nghỉ giải lao đi ăn sáng. Phiên 2: Từ 9h10 đến 9h30. Sau đó nghỉ giải lao đi uống cà fê bàn chuyện thời sự. Phiên 3: Từ 10h đến 10h30. Sau đó nghỉ giao dịch về đi chợ thổi cơm. 10h30 đến 11h là giờ giao dịch thoả thuận giành cho các Đại Gia mua bán với khối lượng lớn. Nhà đầu tư nhỏ thì không cần quan tâm đến thời điểm này mà về nghỉ ngơi sớm. Vì 1 ngày giao dịch 3 phiên với 3 lần khớp lệnh khác nhau nên chỉ số giá chứng khoán có thể khác nhau. Phiên 1 có thể tăng mạnh phiên 2 giảm phiên 3 lại tăng nhẹ. Để biết xu hướng tăng giảm thế nào bạn phải theo dõi cả 3 phiên hoặc đến công ty chứng khoán xin kết quả khớp lệnh của của phiên 1 phiên 2 và phiên 3. Không có quy định nào cấm bạn thay đổi lệnh mua bán. Ví dụ trong phiên 1 bạn đặt mua cổ phiếu với giá thấp mà không khớp được thì bạn có thể yêu cầu sửa lại giá mua cao hơn. Bạn phải thực hiện yêu cầu sửa lệnh trong giờ giải lao trước khi vào phiên giao dịch. Tuy nhiên đối với chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch HCM thì hiện nay các công ty chứng khoán có vẻ như là hạn chế cho nhà đầu tư sửa lệnh (trừ khi bạn là khách hàng lâu năm hoặc lệnh của bạn có khối lượng rất lớn) bởi vì muốn sửa được lệnh thì nhân viên viên trong sàn giao dịch lại phải sửa khi bắt đầu vào phiên vì lúc này hệ thống mới cho phép hoạt động. Trong khi thời gian giao dịch mỗi phiên diễn ra rất ngắn nếu có nhiều lệnh phải sửa thì sẽ ảnh hưởng đến việc nhập lệnh mới vào hệ thống. Còn riêng đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN thì bạn có thể thay đổi lệnh đặt mua bán một cách thoải mái nếu lệnh của bạn chưa khớp vì thời gian giao dịch trên sàn HN diễn ra khá dài (2 tiếng liên tục) và hệ thống giao dịch trong sàn HN có khả năng thay đổi lệnh một cách nhành chóng và thuận tiện ngay tức thì. Đây cũng là một trong những ưu điểm của hệ thống khớp lệnh liên tục trong sàn HN mà Trung Tâm GDCK HCM cũng sẽ áp dụng vào cuối năm nay. Cách thể hiện trên bảng điện tử: - Trên bảng điện tử thì chỉ có 3 mức giá chào mua tốt nhất và chào bán tốt nhất được hiện lên. - Trong cột giá mua thì giá mua tốt nhất (giá mua cao nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu tiếp theo là các mức giá giảm dần. - Bên cạnh giá mua thì có khối lượng mua tương ứng với mức giá đó. Ví dụ: Cổ phiếu AGF dư mua ở mức giá 73.000 đ có khối lượng là 73 lô cổ phiếu (730 cổ phiếu) tiếp đến ở mức giá 72.500 đ có khối lượng cổ phiếu chào mua là 500 cổ phiếu.... - Trong cột giá bán thì giá bán tốt nhất ( giá bán thấp nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu tiếp theo là các mức giá bán tăng dần. - Bên cạnh giá bán thì có khối lượng bán tương ứng với mức giá đó. Cố phiếu AGF dư bán ở mức giá 74.000 đ có khối lượng là 9.900 cổ phiếu tiếp đến mức giá 74.500 có khối lượng chào bán là 5.670 cổ phiếu. Thuyết minh: - Kết quả giao dịch phiên 1 ngày 15/06/2006 phiên giao dịch thứ 1312. - Chỉ số Vnindex đạt 539 08 điểm giảm 1 88 điểm so với phiên giao dịch ngày hôm trước. - Khối lượng cố phiếu được giao dịch (được khớp lệnh) là 127.940 cổ phiếu (không kể chứng chỉ quỹ VFMVF1) tổng giá trị giao dịch là 5.984.000 (năm tỉ chín trăm tám mươi bốn triệu đồng). - Trong bảng trên có 3 cổ phiếu tăng giá là AGF BBC và BT6. Có 1 loại cổ phiếu xuống giá là BPC. Còn cổ phiếu BTC vẫn đứng giá. - AGF và BT6 tăng 0 5 điểm (tăng 500 đ / 1 cổ phiếu) BBC tăng 0 2 điểm ( tăng 200 đ / 1 cổ phiếu). - BPC giảm 0 5 điểm (giảm 500 đ / 1 cổ phiếu)….. - Giá khớp của cổ phiếu AGF là 74 nghìn / 1 cổ phiếu nhưng khối lượng khớp chỉ có 180 lô (1.800 cổ phiếu) vẫn còn dư bán 9.900 cổ phiếu ở mức giá 74. Giá mua cao nhất còn lại chỉ dừng ở mức 73 nghìn / 1 cổ phiếu. Nếu các bạn đã làm quen với bảng giá theo dạng bảng ngang ở bài trước thì việc theo dõi bảng giao dịch của Hà Nội không có gì là khó lắm. Bởi vì băng này thể hiện gần như đầy đủ tất các thông tin và trình bày bằng tiếng Việt một cách khoa học dễ nhìn và dễ theo dõi. Vì vậy mình chỉ xin lưu ý với các bạn một số điểm sau: 1. Cách thể hiện: - Giá Mua tốt nhất và Giá Bán tốt nhất được đẩy gần vào nhau chạy dần vào giữa bảng. Giá Mua 1 là giá mua tốt nhất (giá chào mua cao nhất tại thời điểm bạn đang theo dõi). Giá Bán 1 là giá bán tốt nhất (giá chào bán thấp nhấp tại thời điểm bạn đang theo dõi. Tiếp đến mới là các mức giá 2 và 3. Tương ứng với mức giá mua 1 có khối lượng mua 1 giống như vậy với các mức giá 2 và 3. - Khi có các lệnh Mua và Bán thỏa mãn điều kiện thì mức giá khớp lệnh cùng với khối lượng cổ phiếu được thực hiện sẽ thể hiện trong cột Giao Dịch ở giữa bảng. Vì dụ cổ phiếu của Bao Bì Xi Măng Bút Sơn - BBS - vừa khớp được 500 cổ phiếu với giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu. - Trong cột Giao Dịch có thể hiện mức giá khớp lệnh chênh lệch (tăng hay giảm) so với lệnh vừa được thực hiện ngay trước đó không phải là giá chênh lệch so với giá tham chiếu. Cũng trong ví dụ trên thì cổ phiếu BBS vừa khớp ở mức giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu giảm 0 4 điểm (400 đ / 1 cổ phiếu) so với lệnh vừa thực hiện trước đó là 15.800 đ / 1 cổ phiếu. 2. Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh liên tục (sàn HCM là khớp lệnh định kỳ). - Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. Vì vậy xảy ra hiện tượng có người khớp được giá cao người khớp được giá thấp. Trong khi theo phương thức khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì dù bạn đặt lệnh như thế nào nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh thì khi kết thúc phiên khớp lệnh các nhà đầu từ đều khớp lệnh chung ở một mức giá cuối cùng (mức giá có khối lượng khớp nhiều nhất). - Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước. - Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới. 3. Đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch HN đòi hỏi người chơi phải theo dõi liên tục để đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời. - Như đã nói ở trên các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN được thực hiện phương thức khớp liên tục. Lệnh nhập vào hệ thống là khớp ngay nếu thỏa mãn điều kiện mà không cần phải chờ xem kết quả vào cuối phiên. Vì vậy xảy ra hiện tượng có người khớp được giá cao người khớp được giá thấp. Chỉ cần một quyết định cuối cùng trong 1 thời điểm giao dịch bạn có thể được lãi cả triệu đồng hoặc mất đi cả chục triệu đồng. Trong khi theo phương thức khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì dù bạn đặt lệnh như thế nào nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh thì khi kết thúc phiên khớp lệnh các nhà đầu từ đều khớp lệnh chung ở một mức giá cuối cùng (mức giá có khối lượng khớp nhiều nhất). - Đây là phương pháp khớp lệnh tiên tiến linh hoạt tránh được hiện tượng tắc nghẽn khi lệnh đổ vào ồ ạt. Kích thích được khả năng đấu trí và sự nhạy cảm của các nhà đầu tư. Đặc biệt là một số thủ thuật che giá như trên bảng điện tử khớp lệnh định kì của sàn giao dịch HCM đều bị vô hiệu hóa vì khi lệnh trên sàn HN đã thỏa mãn điều kiện khớp là được đẩy ra bên ngoài khu vực thể hiện khối lượng khớp lệnh ngay. Các mức giá còn lại trên bảng điện tử là các mức giá đang chờ được khớp. - Khi giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn HN nhà đầu tư được quyền yêu cầu sửa lại mức giá đặt lệnh trước đó một cách thoải mãi. Ví dụ bạn đang đặt bán cổ phiếu PPC giá 27 nhưng bạn nhận thấy lệnh của bạn không thể khớp được trong khi lệnh chào mua trên sàn chỉ chấp nhận mua PPC ở mức giá 26.7 thôi. Trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu nhân viên nhận lệnh sửa lại mức giá đặt bán cho bạn xuống thành 26.7 để cho khớp được với giá chào mua đang chờ sẵn trong hệ thống. - Cũng vì đặc tính khớp lệnh liên tục của sàn HN nên nhiều khi lệnh của bạn đặt vào có thể sẽ được khớp ở nhiều mức giá khác nhau. Trong ví dụ trên bảng điện tử trên. Nếu bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Phả Lại thì bạn có thể đặt mua theo 2 cách là mua 8.300 PPC giá 26.7 + 1.700 giá 26.9 hoặc đặt luôn 1 lệnh mua 10.000 PPC giá 26.9. Dù bạn đặt theo cách nào thì cuối cùng bạn cũng khớp được 10.000 PPC với kết quả là 26.8 mua được 8.300 PPC và 26.9 mua được 1.700 PPC. Cách khớp lệnh giao dịch của sàn giao dịch Hà Nội đang phát huy được những ưu điểm khi mà TTCK VN nóng lên trong thời gian vừa qua. Vì vậy phương thức khớp lệnh liên tục này sẽ được TTGDCK HCM áp dụng vào cuối năm nay. Khi đó thị trường sẽ sôi động hơn rất nhiều. Nếu theo dõi thường xuyên và liên tục các nhà đầu tư có thể kiếm tiền chênh lệch chỉ ngay trong một phiên giao dịch cứ lên sàn là có tiền cứ đặt lệnh là mất tiền (như trong phim) không cần biết thị trường lên hay xuống. Giá tham chiếu là cố định cho tất cả các phiên trong 1 ngày giao dịch. - Giá tham chiếu (đối với sàn giao dịch HN): là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó. Ví dụ: Giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu PPC là 28.9 thì giá tham chiếu của PPC cho phiên giao dịch ngày mai sẽ là 28.9. Tương tự giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu TKU là 26.2 thì giá tham chiếu của TKU cho phiên giao dịch ngày mai là 26.2 - Trong ví dụ trên bạn hỏi tại sao đặt mua PPC 10.000 giá 26.9 không khớp giá 26.9 mà lại khớp giá thấp hơn là vì lệnh bán 26.8 đã được nhập vào hệ thốn gtừ trước đó. Theo nguyên tắc khớp lệnh liên tục thì giá khớp sẽ là giá được nhập vào hệ thống trước. Trước khi giới thiệu qua các dạng bảng điện tử tiếp theo thì mình xin nhận xét ưu nhược điểm của các bảng điện tử trực tuyến riêng bảng điện tử của TTGDHN để khi nào giới thiệu thì mình sẽ nhận xét. Trong phần nhận xét này mình chưa đề cập đến tốc độ truy cập vì đây chỉ là phần kĩ thuật. 1. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việtt Nam - BSC: Công ty này sử dụng 2 loại bảng điện tử trực tuyến là bảng dọc và bảng ngang - Bảng dọc: Là loại bảng mà mình đã giới thiệu với các bạn ở phía trên. Ưu điểm: Dễ xem dễ hiểu dễ đọc và đầy đủ thông tin nhất trong số các loại bảng giá trực tuyến hiện nay. Bởi vì bảng này thể hiện được cả giá trần giá sàn và giá mua tốt nhất được đặt cạnh giá bán tốt nhất. Nhược điểm các thuật ngữ trong bảng không phải là tiếng Việt tuy nhiên các thuật ngữ tiếng Anh này cũng theo chuẩn mực quốc tế nên rất đơn giản trong việc làm quen. Xem bảng giá này tại đây:http://www.bsc.com.vn/html/Price/rpt_E_CS.jsp - Bảng ngang: Là loại bảng giống với bảng giá của các công ty chứng khoán khác hiện nay đang dùng. Ưu điểm: Sử dụng các thuật ngữ tiếng Việt giá bán tốt nhất và giá mua tốt nhất được đặt cạnh nhau nên dễ theo dõi. Nhược điểm: Không thể hiện được giá trần và giá sàn nên khó cho việc đặt lệnh. Xem bảng giá này tại đây:http://www.bsc.com.vn:2000/LivePrice/ Ngoài ra BSC có bảng giá trực tuyến truy cập nhanh qua ĐT di động tại địa chỉ:http://www.bsc.com.vn/mobile/ 2. Bảng giá của Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam - VCBS: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.banggiavcbs.com/ - Ưu điểm: Sử dụng thuật ngữ Tiếng Việt đầy đủ thông tin. - Nhược điểm: Giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất không được đặt cạnh nhau nên hơi khó theo dõi. 3. Bảng giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.baovietsecurities.com/sol/ - Ưu điểm: Sử dụng tiếng Việt. - Nhược điểm: Không hiện thị giá trần và giá sàn nên bất tiện cho việc ra quyết định đặt lệnh. Ý kiến cá nhân: Tôi không tin tưởng lắm vào giá thể hiện trên bảng giá của BVSC vì ngay tại thời điểm tôi gửi bài này đã thấy giá khớp lệnh của phiên ngày hôm trước toàn là đi xuống không giống với kết quả trên bảng của BSC và VCBS. 4. Bảng giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.ssi.com.vn/Realtime/ - Ưu điểm: Không có gì để nói. - Nhược điểm: Chỉ sử dụng thuật ngữ tiếng Anh không có gì là dễ hiểu cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường không xác định mức giá trần và giá sàn. Màu sắc lòe loẹt phông chữ khônng được nét không chuyên nghiệp khó theo dõi. Hiện nay 2 bảng giá giao dịch được theo dõi và truy cập nhiều nhất là bảng giá của BSC và VCBS. Các báo điện tử cũng lấy bảng giá của 2 công ty này cho trang của mình. Mỗi người có một cách xem và đánh giá khác nhau về mỗi bảng giá của các công ty chứng khoán. Sự đánh giá còn phụ thuộc vào việc bạn đang quen theo dõi bảng nào. Với riêng cá nhân mình thì mình thường xuyên theo dõi bảng giao dịch của BSC vì bảng giá của BSC có 1 ưu điểm nổi bật mà các bảng giá của công ty khác không có. Đó là trong khi bạn đang theo dõi bảng giá thì bạn có thể nhấn chuột vào bất ký loại chứng khoán nào trên bảng giao dịch là bạn có thể xem được đầy đủ thông tin về loại chứng khoán đó từ quá khứ đến hiện tại. SỰ KIỆN RƠI GIÁ TẠM THỜI VÀ CUỘC CHƠI DÀI KỲ VỚI KHỐI LƯỢNG TIỀN ĐẦU TƯ KHỔNG LỒ Vào ngày hôm nay giá cổ phiếu rơi xuống trong khi khối lượng giao dịch thực sự khiêm tốn. Tâm lý của các nhà đầu tư hoang mang và giao động. Dự báo trong những ngày tới tình trạng này cũng sẽ tương tự. Những cổ phiếu được mua vào với giá cao cách đây vài hôm đang được một số kẻ cơ hội tung ra chào bán với số lượng nhỏ và giá rất thấp. Mục tiêu của họ là cần giá rơi xuống. Bên cạnh đó nhiều "chuyên gia" phân tích ngần ngại với hiện tượng này. Điều gì đang xảy ra vậy? Thị trường bong bóng chăng? Sắp có khủng hoẳng tài chính chăng? Lãi suất sắp tăng? Tỷ giá thay đổi??? Rất nhiều câu hỏi đặt ra và tác động chung đó là sự hồ nghi và giao động. Để giúp các bạn tỉnh táo trong việc ra quyết định của mình tôi xin đưa ra một số phân tích để các bạn tham khảo. 1. Việc tăng vốn đầu tư FDI đột ngột sẽ gây xáo trộn về cơ cấu vốn cho nền kinh tế VN. Hiện tượng này sẽ tác động tức thì đến các ngành nghề và các công ty của VN. Phản ứng ban đầu sẽ là việc củng cố sức cạnh tranh giành giật thị phần đưa ra các chiến lược thâu tóm thị trường và thâu tóm đối thủ. Sự xuất hiện của các công ty đầu tư nước ngoài sẽ làm thay đổi cơ cấu các ngành các cản trở đầu vào của các ngành bị dỡ bỏ những công ty kỳ cựu trong ngành sẽ là vật cản. Nếu bạn là người đầu tư nước ngoài bạn sẽ làm gì? Liên doanh hay thâu tóm công ty khác? Dùng vũ khí gì để giành thị phần? Câu trả lời là bằng mọi cách và cách tốt nhất là đầu tư sở hữu 1 phần các công ty sẵn có trên thị trường thông qua TTCK. Sự đầu tư này sẽ giúp thay đổi cơ cấu của ngành và cải thiện khả năng cạnh tranh. Với nhận định như vậy thì việc chảy theo con số 10.2 tỷ USD vốn FDI vào VN có bao nhiêu tỷ USD khác âm thầm chảy vào thị trường chứng khoán? Có bao nhiêu người sẽ tham gia cuộc chơi này và cái họ cần là gì? --- Câu trả lời ngắn gọn --- các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn thao túng thị trường VN. 2. Hiện tượng các ngân hàng nước ngoài mua cổ phần của các ngân hàng trong nước là một động thái tích cực nhằm cải thiện hoạt động cho hệ thống ngân hàng cũng như tạo tiền đề cho các hoạt động đầu tư ồ ạt vào VN. Các kế hoạch đã được thực hiện và đang chờ đón các tín hiệu từ phản ứng của chính phủ và người đầu tư trong nước. Mục tiêu tấn công chính là các công ty của VN nói cách khác là equity market. Mục tiêu thư đến là nguồn thu của chính phủ (vì phải vay nợ trái phiếu nên chính phủ phải bỏ tiền trả lãi). Mục tiêu này chính là cái chìa khoá để mở cửa thoát hiểm khi xảy ra khủng hoẳng. Hiện tại bàn tay lông lá đang xoa trên những chiếc má hồng của các công ty niêm yết VN. Chắc chắn tương lai các công ty này sẽ liên tục phát triển và hấp dẫn hơn nhiều và điều quan trọng nhất là chủ nhân của chúng không còn là đầu đen da vàng ăn cơm nói tiếng Việt nữa. 3. Hiện tại đang gần đến thời điểm báo cáo tổng kết kinh doanh. Thời gian nay rất căng thẳng và dễ bị xáo trộn. Đây chính là thời điểm thích hợp để tổng tấn công và nổi dậy. 4. Để làm tăng hiệu quả đầu tư người đầu tư nước ngoài sẽ tìm cách mua thật thấp để giảm chi phí. Để đạt mục tiêu này không khó khăn vì người đầu tư VN phân đông có tư tưởng nông dân chỉ biết nhìn xa hơn đít con trâu đến bờ ruộng mà không nhìn xa nữa. Khái niệm đánh giá giá cả chứng khoán chỉ nhìn vào cái chỉ số P/E và mấy cái tin đồn thổi mà tính. Chẳng có ai học thuộc bài --- giá chứng khoán tăng hay giảm phụ thuộc vào dự báo nguồn thu trong tương lai. Cái dự báo này là niềm hy vọng với tương lai chứ không phải nhìn vào cái xảy ra hiện tại. Cả đám nhìn vào cái tương lai của ngày mai giảm giá mà không nghĩ xa hơn nữa tàm vài tháng hay 1 năm giá cả sẽ tăng lên hàng chục lần. Với những lão nông học đòi đầu tư như vậy thì chỉ cần thấy màu đỏ là sợ hãi xách dép chạy rồi. Một ông chạy kéo theo nhiều ông khác chạy -- theo hiệu ứng đàn bò. Thế rồi cả đồng cỏ xanh non bị trâu ngoại gặm hết cả. 5. Mưu chước mua hàng giá rẻ trong một thị trường có tính thanh khoản thấp thiếu thông tin như ở VN có thể hình dung ra thế này. Đợt 1 bơm vá để đẩy giá tăng cao khi thực hiện IPO hoặc phát động làn sóng đầu tư. Giai đoạn này bỏ ra nhiều tiền để mua chứng khoán khi giá tăng vọt bắt đầu mua ít dần mỗi lần mua lại tăng giá mua lên một chút. Làm như vậy trên thực tế giá trị chứng khoán mua vào trong đợt này nếu tính bình quân sẽ không quá cao. Lấy ví dụ cụ thể. Lần khớp lệnh thứ nhất của ngày thứ nhất mua 100 000 cổ phiếu của FPT với giá 30 000 VND. Lần thứ hai đặt mua 50 000 cổ phiếu với giá 35 000. Tiếp theo 10 000 với giá 40 000.... 500 cp với giá 100 000VND. Nếu tính bình quân thì giá mua của đợt này vào khoảng gần 50 000 VND 1 cổ phiếu trong khi giá thực tế thị trường đã nhảy lên 100 000 VNĐ. Bước tiếp theo bán cầm chừng ra. Ban đầu đặt bán 500 cp với giá 90 000 VND. Sau đó tăng khối lượng bán lên 10 000 rồi 50 000. Khi giá bán giảm xuống đến 70 000 VND trên thị trường thì thiên hạ bán ra nhiều. Luc đó giá giảm thảm hại. Tung tiền ra mua vào với khối lượng lớn với giá đặt là 25 000 VNĐ Kết quả tính toán cho thấy kẻ mua chứng khoán nói trên sẽ mua được khối lượng ck như ý với giá thấp hơn giá dư kiến rất nhiều. Nếu là bạn bạn có làm như vậy không nhỉ?? Tóm lại bạn nên HOLD FOR LONG trong thời điểm này và nên có những tính toán xa hơn nữa. Nếu ai trót dại vay tiền mua ck rồi thì nên lập kế hoạch bán ra. Cuộc chiến kéo dài hay ngắn phần thắng dành cho ai phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nếu mọi người đoàn kết và sáng suốt sẽ có một kết cục có hậu. Các mốc cần chú ý theo dõi săt sao --- ngày công bố báo cáo hoạt động và những ngày đầu của quý 1 sang năm. Mọi người đừng quá hồi hộp. Chúc các nhà đầu tư VN gặp nhiều may mắn. P.S. Những phân tích của tôi chỉ có giá trị tham khảo. Quyết định đầu tư là của bạn. Nếu bạn đang gặp problem về tài chính và cần người giúp PM cho tôi. Phí tư vấn đầu tư sẽ rất thấp. Mọi người nghĩ sao và sẽ phản ứng thế nào nếu các công ty phát hành dùng chiêu thức mua các cổ phiếu của chính mình và dùng nó làm phần thưởng cuối năm cho công nhân viên của mình? Nếu công ty làm như vậy không những họ khống chế được sự giảm giá (thậm chí làm tăng giá) mà còn tạo thêm sức mạnh cho đội ngũ cổ đông tham gia điều hành cũng như tăng sự gắn kết của nhân viên với công ty. Về phần tôi tôi hy vọng các công ty VN sẽ dùng chiêu thức này vì tạo thêm nhiều tình tiết hấp dẫn trên thị trường. Xin hỏi câu hỏi cơ bản này nhưng vì tôi không biết thì phải hỏi: câu 1 _Tôi có 100 cp VIP như vậy theo tôi hiểu là tôi được quyền mua 20 cp VIP phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cp ngày chốt danh sách là ngày 25/1/2007 đúng không? câu 2_Nếu ngày 27/1/2007 tôi cần tiền phải bán đi số 100 cp VIP đang có thì tôi có còn được đăng kí quyền mua 20 cp VIP kia không??? câu 3_Trung tâm lưu kí tạm ngừng đăng kí các ngày 29 - 31/1 vậy nếu tôi mua cp VIP vào ngày 28/1 tức là ngày 1/2 tôi mới có cp trong tài khoản?? Tương ứng tôi có được quyền mua cp thêm không?? câu 4 _Tại sao lại có 2 thời hạn đăng kí cuối cùng: 30/1/2007 và 12/02/2007 đến ngày 09/03/2007 như vậy thì đăng kí mua cp thêm ngày cuối cùng là ngày 30/1/2007 hay là 9/3/2007???? -------------------------------------------------------------------------------- câu 1 - đúng là bác sẽ có quyền mua 20 CP giá 10k/CP nếu bác giữ đc 100 CP đến hết ngày 25/1 sang ngày 26/1 giá của VIP sẽ bị điều chỉnh theo công thức (giá ngày 25 x 5 + 10)/6 ví dụ nếu giá ngày 25/1 là 100 thì giá tham chiếu ngày 26 là: (100x5+10)/6 =85k/CP câu 2 - ngày từ ngày 26/1 trở đi bác có thể bán vô tư số VIP đang có mà vẫn có quyền mua thêm câu 3 - việc ngừng lưu ký ngày nào chẳng ảnh hưởng gì tới việc mua bán trên sàn và cứ theo thời hạn T+3 là CP sẽ về TK bác đừng quan tâm tới vấn đề ngừng lưu ký. Số CP bác mua sau ngày 25/1 sẽ ko có quyền mua thêm. câu 4 - thời hạn đăng ký 30/107 là thời hạn đăng ký mua CP phát hành thêm. Bác cứ đến Cty chứng khoán để đăng ký và nộp tiền thôi. Nếu ko đăng ký thì coi như bác từ chối mua và sẽ mất số CP này đấy. Còn ngày đăng ký 12/02/2007 đến ngày 09/03/2007 là thời gian mua bán QUYỀN mua CP phát hành thêm. Nó gần như hình thức giao dịch thoả thuận tức là nếu có ai đó muốn mua 20 CP mới của bác (nhưng 20 CP này tận ngày 30/3/07 mới về TK) với giá xxx nào đó thì hai bác tự thanh toán với nhau rồi đưa nhau tới tcy CK để đăng ký giao dịch - khi đó thay vì CP về TK của bác thì sẽ về TK của người mua Hi vọng tôi đã giải thích đủ rõ rồi chứ Chúc vui nhé Quan sát trên đồ thị VN-Index trong ba năm trở lại đây (khi mà thị trường chứng khoán có thể nói là đã dần định hình và bước vào giai đoạn phát triển nhanh) có thể nhận ra dường như đang có tính chu kỳ theo mùa trên thị trường tức là có những giai đoạn trong năm thì giá chứng khoán cứ “sốt nóng” và có những giai đoạn thì giá lại giảm. Chu kỳ tăng giá mùa tết Từ giai đoạn đầu tháng 1 kéo dài đến tận tháng 3 tháng 4 là giai đoạn có cả Tết Dương lịch và Tết Âm lịch ở Việt Nam. Cả hai mốc lễ hội này đều tạo những yếu tố thuận lợi để chứng khoán tăng giá. Thứ nhất là sau Tết Dương lịch nhiều nhà đầu tư có tổ chức quỹ đầu tư (có cả trong nước và nước ngoài) đều tiến hành rà soát và cơ cấu lại danh mục bắt đầu giai đoạn mua vào một số cổ phiếu đồng thời là giai đoạn họ điều chỉnh thêm ngân sách để đầu tư vào thị trường Việt Nam một thị trường đang nổi lên rất nhanh ở châu Á. Nhờ các tác động này giá chứng khoán có xu hướng bắt đầu tăng từ đầu năm. Thứ hai chính là tâm lý mùa Tết Âm lịch. Theo hãng cung cấp thông tin ATP các nhà đầu tư đều cố gắng đầu tư tiền với hy vọng kiếm lợi từ thị trường trước Tết Âm lịch để có một cái tết sung túc hơn. Tuy nhiên đó chỉ là nhìn hướng đầu tư ngắn hạn kiểu “đánh quả dịp Tết”. Một điều thú vị là ngay cả sau dịp tết giá vẫn tiếp tục tăng kéo dài đến tận giai đoạn đầu hoặc cuối tháng 4. Nguyên nhân có lẽ là do tâm lý nhà đầu tư Việt Nam “năm mới thành công mới” nên bây giờ là lúc nhiều nhà đầu tư người Việt gia tăng dòng vốn đầu tư mang tính dài hơi hơn vào thị trường khiến thị trường tiếp tục đợt tăng giá trước tết. Quan sát đồ thị kỹ thuật VN-Index từ 2005 đến nay chúng ta có thể thấy hai chỉ số MFI (Money Flow Index) và RSI (Relative Strength Index) luôn thể hiện trạng thái mua vào quá nhiều (overbought) ở mức rất cao vào giai đoạn tháng 1 đến tháng 4 và đặc biệt là thường đạt cực đại trong giai đoạn tháng 4. RSI và MFI đều là chỉ số thể hiện trạng thái thị trường với quy tắc là nếu RSI tiến đến hoặc vượt qua 70 và MFI tiến đến hơn 80 thì là thị trường đang đổ xô vào mua đẩy giá lên cao có thể vượt giá trị thật (gọi là mua quá nhiều) còn RSI dưới 30 và MFI dưới 20 thì là bán quá nhiều. Chu kỳ giảm giá tháng 4 Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 trong các năm 2005 2006 cho thấy thị trường đều ở xu hướng giảm giá (chỉ số RSI và MFI đều thấp nhất trong năm). Đây có thể xem là một đợt điều chỉnh chính của thị trường sau khi liên tục tăng giá từ tháng 1 đến tháng 4. Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này có thể do nhà đầu tư bắt đầu nhận ra giá tăng quá mức phải giảm lại hoặc từ những cảnh báo của các chuyên gia và những người có trách nhiệm trên thị trường. Một nguyên nhân nữa cũng có thể kể đến là đây là giai đoạn giữa năm các công ty công bố lợi nhuận nửa năm đồng thời tình hình kinh tế trong năm đã khá rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư điều chỉnh lại danh mục cho phù hợp dựa trên tình hình kinh doanh và các tin tức (không loại trừ các tin đồn). Chu kỳ này liệu có đúng trong năm 2007? Có thể nói cho đến bây giờ ở giai đoạn đầu tháng 1 thì tình hình vẫn diễn biến đúng như hai năm trước. Nguyên nhân là bởi vì cũng như hai năm trước giai đoạn này tâm lý của người dân đang rất lạc quan tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế còn tâm lý thị trường cũng rất phấn khởi trước việc ngày càng nhiều quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam thị trường đang được đánh giá rất khởi sắc và nhiều người đều đang nghĩ đến việc “chơi chứng khoán” và ai cũng nghĩ tới thị trường chứng khoán sẽ còn tăng mạnh nữa trong năm. Tuy nhiên năm 2007 có một điều đặc biệt hơn những năm trước đó là Việt Nam gia nhập WTO. Điều này hiện đang tạo tâm lý phấn khởi “ra biển lớn” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên những thuận lợi và khó khăn do WTO sẽ tạo ra vẫn chưa biểu hiện vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó có lẽ còn phải chờ xem những tác động đó (tích cực hoặc tiêu cực) có làm thay đổi chu kỳ tăng giá năm nay hay không. Hạn chế tác động tiêu cực của chu kỳ giá Dù thế nào thì chu kỳ giá chứng khoán cũng có những tác động không tốt ví dụ như giá tăng quá cao thì dễ tạo bong bóng giá chứng khoán giá giảm nhiều thì tạo tâm lý ức chế và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Cho nên cần quan tâm hạn chế tác động tiêu cực của chu kỳ. Một trong những biện pháp có thể nghĩ đến là cho thực hiện bán khống. Một số nghiên cứu ở các thị trường Mỹ và Canada đã cho thấy bán khống có quan hệ thuận chiều với tính thanh khoản của thị trường mà theo một số lý thuyết thì tính thanh khoản càng cao tính bất ổn giá cổ phiếu sẽ được giảm đi. Mặt khác bán khống sẽ làm giảm sức ì cứ cố gắng kéo giá lên mãi (giá lên không hợp lý sẽ có người đi bán khống tạo lực kéo giá xuống). Nhìn chung về mặt lý thuyết cho phép bán khống sẽ giảm gánh nặng cứ phải cảnh báo thị trường “đang quá nóng” hay “giá chứng khoán đang quá thấp” (theo kinh nghiệm từ các thị trường tài chính thì nhà đầu tư thường không thể bán khống quá lâu và quá nhiều vì họ bị áp lực do việc vay chứng khoán bán và những quy định thị trường khác).