chuong 4 dành cho những nhà đầu tư ít vốn

DO MUỐN CHƠI CỔ PHIẾU ÍT NHẤT BẠN PHẢI CÓ từ 1000--->5000 cổ phiếu những ngừoi mới chơi thuờng thuờng là ít vốn vì thế các bạn ở cùng 1 tình thành có thể cùng lập 1 nhóm để chơi cổ phiếu những ưa điểm của việc lập nhóm nhu sau 1 số tiên ít mọi ngừoi đều có thể tham gia mua chứng khoán 2 nếu bạn mua lẻ chứng khoán từ 100-1000 thì giá bao giờ cũng đắt hơn lô 5000 hay 10000 do nguời bán phải xé lẻ lô đó ra và thủ tục giấy tớ cho nhiều nguòi sẽ mât kha khá thời gian vì thế nếu mọi nguời cùng mua sẽ ok hơn 3 một nhóm có nhiều cái đầu sẽ suy nghĩ nóng hơn và trái tim sẽ lạnh hơn kể cả bạn có nhiều tiền thì việc mua nhiều loại cổ phiếu sẽ tránh tình trạng bỏ trứng một rổ nếu rổ đó bị viên ghạch nặng rơi vào