save

May mắn sẽ đến với bạn trong thời gian bạn thi HK2 kể từ giây phút bạn nhận được thông điệp này nếu bạn làm theo những gì được yêu cầu thật nhanh chóng. Đây là sự thật. Thông điệp này được gửi đi vì sự may mắn của chính bạn. May mắn sẽ gõ cửa nhà bạn. Hãy gửi đến những người wen bạn bè và gia đình. Chỉ một ngày sau là bạn sẽ nhận đýợc tin tốt lành hoặc sự ngạc nhiên.Tôi gửi thông điệp này và mong rằng nó sẽ đi khắp thế giới. Thi tốt nha!good luck!! (oh!!yeah).LUV U!!!!

jery

save

Tôi cũng đang cần 1 sự may mắn cả trong học vấn lẫn tình yêu cuộc sống mong rằng ngay mai may mắn sẽ gõ cửa nhà tôi.Với bạn tôi cũng good luck!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1818','h65sv24js9llia9hl4gh1svql1','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-20 21:23:56','/a62661/save.html')