chuong 6 tìm nơi trả lời những câu hỏi mà bạn đặt ra

By tranvanninh

link vào đây để tích cực hỏi nhe http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/813010.ttvn sẽ có các thành viên tích cực trả lời bạn

More...

chuong 5 Quy trình tham gia đấu giá cổ phần

By tranvanninh

Quy trình tham gia đấu giá cổ phần Nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao có nhà đầu tư được trả tới 80 triệu đồng một cổ phần Kido giá trúng thầu bình quân các phiên đấu giá liên tục tăng. VnExpress giới thiệu vắn tắt quy trình tham gia đấu giá cổ phần theo quy định tại Nghị định 187/CP và quy chế đấu giá của TTGDCK Hà Nội để bạn đọc hiểu rõ. Cá nhân tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài đều có thể tham gia đấu giá mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa nếu đáp ứng các điều kiện: Các tổ chức kinh tế tổ chức xã hội hoạt động theo luật pháp Việt Nam và cá nhân người Việt Nam định cư ở trong nước (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư trong nước) được quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa với số lượng không hạn chế. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài) được mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ phần hóa phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thông tin về các đợt đấu giá cổ phần thông tin chi tiết về doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần quy chế đấu giá và các thông tin liên quan được cung cấp tại TTGDCK Hà Nội. TTGDCK TP HCM báo chí trụ sở công ty bán cổ phần website http://www.hastc.org.vn; http://www.ssc.gov.vn www.vse.org.vn và website của công ty chứng khoán đại lý tùy theo mỗi đợt đấu giá. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đấu giá tại TTGDCK Hà Nội hoặc qua các công ty chứng khoán đại lý Nhà đầu tư nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại các TTGDCK các đại lý đấu giá hoặc tự in mẫu đơn này qua các website điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu trong đơn nộp tiền đặt cọc (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào nơi làm thủ tục đăng ký tối thiểu bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm. Nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại TTGDCK hoặc các đại lý đấu giá. Nhà đầu tư là cá nhân trong nước khi nộp đơn phải xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu Giấy nộp tiền đặt cọc hoặc Giấy chuyển tiền đặt cọc. Trong trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ. Nhà đầu tư là tổ chức trong nước người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá phải có các giấy tờ như quy định cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra nhà đầu tư tổ chức phải nộp thêm Bản sao được chứng thực công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư các pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quyết định thành lập…). Người đại diện phải xuất trình Giấy ủy quyền tham gia đấu giá hoặc Quyết định bổ nhiệm trong trường người đứng đầu pháp nhân làm thủ tục đăng ký. Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài phải xuất trình Hộ chiếu. Trong trường hợp ủy quyền đấu giá cho người Việt Nam người đại diện cần có CMND và Giấy ủy quyền. Ngoài ra cá nhân phải nộp thêm Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài ngoài các hồ sơ dành cho cá nhân nước ngoài cần có thêm Bản sao được chứng thực công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư các pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quyết định thành lập…) Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư phải xem xét kĩ các nội dung trong phiếu điền đầy đủ các thông tin theo mẫu kiểm tra lại cẩn thận trước khi bỏ phiếu. Phiếu tham dự đấu giá được coi là hợp lệ khi đảm bảo các yêu cầu: Là phiếu do Ban tổ chức đấu giá cấp có đóng dấu treo theo quy định của TTGDCK phiếu không được tẩy xóa và rách nát; các thông tin được điền đầy đủ tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký các mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm không vi phạm về mức giá và khối lượng đặt mua được quy định trong Quy chế của từng đợt đấu giá. Trong thời hạn bỏ phiếu nhà đầu tư được quyền xin cấp đổi Phiếu tham dự đấu giá. Trong trường hợp đổi phiếu nhà đầu tư làm đơn Đơn đề nghị cấp phiếu mới (theo mẫu). Nhà đầu tư có thể bỏ phiếu tham dự đấu giá từ ngày đăng ký đến ngày tổ chức đấu giá. Thời hạn kết thúc bỏ phiếu được quy định cụ thể trong Quy chế của từng đợt đấu giá. Nhà đầu tư có thể bỏ phiếu tham dự đấu giá theo các hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại TTGDCK. Sau khi bỏ phiếu đấu giá nhà đầu tư ký xác nhận vào Sổ theo dõi bỏ phiếu đấu giá đặt tại thùng phiếu. Hoặc gửi phiếu qua bưu điện đến TTGDCK bằng thư bảo đảm ngoài bìa thư ghi “Phiếu tham dự đấu giá’’. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm TTGDCK ký nhận tại bưu điện. Hoặc bỏ phiếu tại các đại lý đấu giá thời gian và địa điểm được ghi rõ trong Quy chế đấu giá . Nguyên tắc xác định kết quả: Kết quả đấu giá được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp. Nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó. Trường hợp những người tham gia đấu giá trả giá bằng nhau nhưng số lượng cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì quyền mua cổ phần của các bên được xác định như sau: Số cổ phần nhà đầu tư được mua = Số chào bán X (Số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua bằng nhau/Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau). Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần (bằng VNĐ) trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả). Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào nơi nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký. Nếu quá 15 ngày mà nhà đầu tư vẫn không nộp hoặc không nộp đủ so với số tiền phải thanh toán thì số cổ phần chưa được thanh toán được coi là số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng. Nhà đầu tư không trúng giá được nhận lại tiền đặt cọc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá. Nhà đầu tư không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc trong trường hợp Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ. Thuê người chơi chứng khoán lấy lợi nhuận Chưa nói đến mạnh tay đầu tư chỉ thấy chứng khoán rớt giá đã "toát mồ hôi" vậy mà nhiều người “yếu bóng vía” không hiểu biết về chứng khoán lại đang tìm được cách thu lợi nhuận từ thị trường này. Giữa năm ngoái chị Tuyên một thợ may có chồng làm xây dựng bắt đầu quan tâm đến thị trường chứng khoán. Mất 2 tuần đi các sàn hỏi thăm chị thấy rối tung không biết nên mua bán gì mua cổ phiếu giá cao quá thì sợ bị hớ mua giá thấp thì sợ nhầm hàng không chất lượng. Rốt cuộc có người quen bày cách thử gửi một số tiền cho một môi giới chứng khoán quen biết để kinh doanh giùm. Vừa rồi tổng kết ngoài 10% lợi nhuận chia cho người môi giới chị thu về số tiền gấp 6-7 lần vốn. Nhiều chủ doanh nghiệp công chức không có thời gian theo dõi thị trường cũng uỷ thác vốn cho họ kinh doanh giùm lợi nhuận và các quy ước tự thoả thuận với nhau. “Nhân viên môi giới làm việc trong môi trường chứng khoán đủ thông tin và độ nhanh nhạy để ra quyết định mua bán” chị Tuyên nhận xét. Giao cho công ty chứng khoán Lâu nay một vài công ty chứng khoán có dịch vụ quản lý danh mục như Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương (IBS). Với dịch vụ quản lý danh mục đầu tư Bestfit Investment IBS sẽ nhận tiền uỷ thác xây dựng danh mục chứng khoán cho nhà đầu tư. IBS có 5 sản phẩm theo mức kỳ vọng lợi nhuận từ cao xuống thấp đó là kỳ vọng lợi nhuận cực kỳ cao rất cao cao khá cao và cao hơn lãi suất tiết kiệm. Tùy theo đó mà yêu cầu đảm bảo tối thiểu vốn và phần chia lợi nhuận được tính toán. Nếu phần lợi nhuận thực tế thu được chỉ bằng lãi suất tiết kiệm thì nhà đầu tư được hưởng 100% còn nếu lợi nhuận cao thì có tỷ lệ phân chia theo hợp đồng. Ví dụ: nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cực kỳ cao yêu cầu đảm bảo tối thiểu 50% vốn phần chia lợi nhuận vượt lãi suất tiết kiệm sẽ là 65% thuộc nhà đầu tư 35% thuộc về IBS. Để theo dõi nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo chi tiết về hoạt động định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu. Tuy nhiên theo Luật Chứng khoán vừa có hiệu lực vào 1/1/2007 các công ty chứng khoán không còn được nhận ủy thác đầu tư mà chỉ các công ty quản lý quỹ mới được thực hiện nghiệp vụ này. Có giao trứng cho ác? Khi giao vốn chị Tuyên rất lo lắng: “Họ là người dưng vốn của mình không biết có bị mất trắng hay không”. Theo nhiều người đó không phải tiền của môi giới nên họ không xót và hết lòng. Ngoài việc để người được ủy thác toàn quyền quyết định đầu tư nhà đầu tư cũng chẳng bắt nhịp được vui buồn khi thị trường lên xuống. Theo một nhà môi giới IBS khi giao vốn nhà đầu tư phải chấp nhận một tỷ lệ rủi ro. Nếu giao cho một nhân viên môi giới thì phải tìm hiểu về nguồn gốc kinh nghiệm và tiểu sử làm việc của người đó trên thị trường; giao cho tổ chức thì khả năng tiền được sử dụng đúng mục đích cao hơn bởi luồng tiền ra vào đều qua một quy trình quản lý và kiểm soát. “Ngoài ra ai cũng mong muốn làm sinh lời đồng vốn ủy thác chỉ như vậy mới là cách để khách hàng tìm đến tốt nhất” anh nói. Mua cổ phiếu dạng “lúa non”: Chơi dao hai lưỡi Cập nhật ngày: 10/02/2007 Ham cổ phiếu của doanh nghiệp lớn nhiều người tìm cách sang nhượng quyền mua với giá trên trời. Rủi ro sẽ rất lớn Thị trường chứng khoán sôi động đã kéo rất nhiều nhà đầu tư mới vào cuộc. Nếu trên sàn giao dịch tập trung ở mức độ nào đó các thông tin chính thức về các loại cổ phiếu còn có ít nhiều để nhà đầu tư lượng định riêng cổ phiếu OTC hiện nay gần như “mê hồn trận”. Nhiều người chọn mua chỉ bởi những tin đồn thổi nên rất dễ gặp rủi ro. Gần đây nhiều người lại hùa nhau tìm mua cổ phiếu dạng “lúa non” của một số đơn vị sắp cổ phần hóa với hy vọng khi doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ thắng lớn. Mua bán cái... chưa có Thông thường khi một doanh nghiệp (đơn vị) cổ phần hóa sẽ có một lượng cổ phiếu nhất định bán cho CB-CNV với giá ưu đãi. Bình thường số cổ phiếu ưu đãi này chỉ có thể giao dịch khi doanh nghiệp đã cổ phần hóa xong (có cổ phiếu thật sự). Thế nhưng do “có cung ắt có cầu” nhiều người vì khoái doanh nghiệp này nên tìm cách mua trước suất ưu đãi. Có giao dịch thành thế là “một đồn mười mười đồn trăm” giới cò chứng khoán nhảy vào giá suất ưu đãi mua cổ phiếu được đẩy tăng vọt lôi kéo nhiều nhà đầu tư “tay mơ” vào cuộc. Điển hình cho hiện tượng này là tình trạng những tuần vừa qua người người đua nhau tìm mua “cổ phiếu” của Bệnh viện Bình Dân. Trên các sàn OTC “cổ phiếu” của bệnh viện này được chào giá 40.000 đồng rồi 50.000 đồng thậm chí 60.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó đến thời điểm này Bệnh viện Bình Dân vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị thủ tục cổ phần hóa. Nghĩa là chưa có bất cứ ai có cổ phiếu. Hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra với một số trường hợp khác nhưng quy mô khiêm tốn hơn. Chẳng hạn cả tuần lễ trước ngày đấu giá cổ phiếu lần đầu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Việt Nam (Cadivi) hôm 31-1 trên các website giao dịch OTC nhiều người chào bán suất ưu đãi quyền mua cổ phiếu này với giá 60.000 đồng- 70.000 đồng thậm chí có trường hợp rao bán giá 150.000 đồng/cổ phiếu... Khi giá quyền chuyển đổi được đẩy lên chóng mặt Đó là tình trạng trái phiếu Vietcombank (VCB) trên thị trường hiện nay. Để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hóa cuối tháng 12-2005 VCB đã phát hành 12 triệu trái phiếu chuyển đổi VNĐ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (cộng trừ 15%) trong đó 70% dành cho nhà đầu tư tổ chức (thông qua hình thức đấu giá lãi suất) và 30% dành cho nhà đầu tư cá nhân. Về quyền lợi của người mua trái phiếu ngoài việc được hưởng lãi suất (6%/năm) chủ sở hữu trái phiếu sẽ được chuyển đổi sang cổ phiếu khi ngân hàng này tiến hành cổ phần hóa (dự định là năm 2007). Có lẽ do sức hấp dẫn muốn được nắm giữ cổ phần của một ngân hàng thuộc loại hàng đầu VN nên chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành giá trái phiếu VCB đã vọt lên gần 2 lần. Gần đây do có thông tin VCB có thể sẽ cổ phần hóa ngay trong cuối quý II hoặc quý III này nên rất nhiều người đổ xô tìm mua đẩy giá trái phiếu chuyển đổi của VCB tăng đến chóng mặt. Trên các sàn giao dịch OTC lúc cao điểm trái phiếu này đã được chào bán gấp hơn 3 lần mệnh giá. Và hiện tại dù đã giảm nhẹ nhưng vẫn còn được mua bán với giá từ 2 5 đến 2 6 lần mệnh giá... Giá tăng đến chóng mặt khiến nhiều người am hiểu vấn đề không khỏi thốt lên: “Giá không thể tin được dù đó là sự thật”... Một loại trái phiếu khác cũng đang được rao bán trên thị trường OTC với giá “không thể tưởng tượng” là trái phiếu tăng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dù đến thời điểm này vẫn chưa có gì rõ ràng về thời gian cổ phần hóa ngân hàng này trái phiếu này cũng không có những cam kết chuyển đổi cụ thể như trái phiếu VCB nhưng giá hiện cũng được chào bán tới 1 5 lần mệnh giá... Rủi ro chực chờ Thực ra việc nhà đầu tư bỏ tiền để mua quyền mua cổ phiếu của một đơn vị nào đó ngay trước khi cổ phần hóa xét ở khía cạnh đầu tư cũng là bình thường. Tuy nhiên điều đáng nói là nhiều người đang phải bỏ ra một số tiền quá lớn khi chưa biết giá cổ phiếu của đơn vị đó sẽ ở mức nào. Rủi ro chính là ở điểm này. Chẳng hạn đối với trái phiếu của VCB nguyên tắc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đã được ngân hàng này quy định ngay từ khi phát hành trái phiếu là: Chủ sở hữu trái phiếu sẽ được quyền sử dụng 100% giá trị trái phiếu (gồm mệnh giá và lãi suất) để mua cổ phiếu phổ thông của VCB khi ngân hàng này tiến hành cổ phần hóa phát hành cổ phiếu ra công chúng. Giá mua cổ phiếu là giá cổ phiếu được hình thành sau cuộc bán đấu giá phát hành lần đầu ra công chúng. Qua thực tế những lần đấu giá cổ phiếu của các doanh nghiệp gần đây cho thấy mức giá trúng thầu đều rất cao thậm chí nhiều người trúng thầu đã phải bỏ tiền cọc vì không kham nổi. Với các đơn vị như VCB giá cổ phiếu hình thành từ đấu giá chắc chắn cũng sẽ rất cao. Và khi đó người mua lại trái phiếu giá cao hiện nay không thể hy vọng mua được cổ phiếu giá rẻ đã đành mà còn tốn thêm khoản chênh lệch quá lớn do “mua quyền” quá cao. Mới đây khi trả lời VnEconomy một lãnh đạo VCB cũng đã cho rằng việc trái phiếu chuyển đổi của ngân hàng này lên đến 2 5 lần mệnh giá là không hợp lý. “Người giữ trái phiếu có quyền được chuyển đổi giá trị trái phiếu sang cổ phiếu. Nhưng vì quyền đó mà mua cao như vậy là không hợp lý” - ông nhấn mạnh... Thực tế hiện nay cho thấy nếu có tiền muốn sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp lớn cũng không phải quá khó. Nhà đầu tư có thể trực tiếp đăng ký đấu giá để mua; mua lại của những người đấu giá trúng vì rất nhiều người tham gia đấu giá chỉ để bán lại hưởng chênh lệch ít nhiều chứ không nhằm mục đích sở hữu lâu dài cổ phiếu. Hoặc cũng có thể mua lại của CB-CNV đơn vị khi cổ phiếu có giá chính thức... Mua từ các nguồn này sẽ sát giá thị trường hơn và đương nhiên an toàn hơn nhiều so với dạng mua “lúa non”. Jim Slater có lẽ là người có những lời khuyên ảnh hưởng nhất đối với những nhà đầu tư tư nhân nhỏ. Ông nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nhỏ có thể trở thành những chuyên gia đầu tư trong một hoặc hai lĩnh vực của thị trường. Ông có lẽ là “giáo sĩ” đầu tư đầu tiên ở Anh khuyên rằng nên tìm kiếm những cổ phiếu có chỉ số P/E thấp. Theo ông nhà đầu tư nhỏ bình dân có một số lợi thế so với những nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp. Trước tiên nhà đầu tư nhỏ có ít tiền để đầu tư hơn nên họ có thể đầu tư với hiệu quả cao hơn vào những công ty nhỏ hơn. Thứ hai các nhà đầu tư nhỏ khó có khả năng đầu tư vào hơn 10 công ty. Điều này có nghĩa là họ có thể chọn ra được các công ty tốt nhất thuộc top 10. Nếu so sánh thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có một danh mục đầu tư lớn hơn nhiều và không thể tránh khỏi trong số đó có những công ty không phải là thuộc nhóm tốt nhất. Phần lớn lời khuyên của Slater trong các cuốn sách của mình có ý nghĩa thông dụng. Ông khuyên nên đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh. Điều này có thể có từ một thương hiệu tốt hoặc bản quyền sở hữu trí tuệ như của các công ty dược phẩm trong một số loại thuốc. Một khi nhà đầu tư đã xác định được một công ty với lợi thế cạnh tranh rồi thì anh ta nên nhìn vào công ty có tốc độ phát triển nhanh. Ông định nghĩa công ty có tốc độ phát triển nhanh là công ty có tốc độ tăng cổ tức trên mức trung bình. Ông cũng cho rằng công ty nào có thể “nhân bản” một hoạt động kinh doanh nào đó ví dụ như cửa hàng tiệm ăn nhà dưỡng lão là công ty có triển vọng tốt. Slater đồng ý rằng rất khó để đánh giá năng lực quản lý của các công ty đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhỏ vì nhiều công ty thuê những chuyên gia tham mưu để đánh bóng họ lên. Vì vậy ông gợi ý nên bắt đầu bằng một số phép tính số học. Những nguyên tắc chính là: - Mỗi năm trong 5 năm qua phải có lãi. Không năm nào có lỗ. - Nếu trong vòng 5 năm trước công ty có lợi nhuận sụt giảm tại năm nào đó thì nó phải đạt được mức cổ tức cao nhất trong năm gần nhất. Điều này chứng tỏ công ty đang thật sự có động lực để tăng trưởng. - Cổ phiếu bất động sản được loại trừ vì chúng phụ thuộc vào sự biến động của giá bất động sản chứ không phải là vào tăng trưởng nội lực. Một bất động sản có thể tăng về giá trị nhưng sự tăng này rất có thể không phải là do tài năng quản lý. - Phải nhận được đánh giá tích cực của các nhà môi giới về triển vọng phát triển. Ưu điểm của phương pháp này là nhà đầu tư có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác. Kỹ thuật của Buffett và Soros xác định được cái mà không ai khác biết được - hoặc là giá trị ẩn tàng hoặc là một xu hướng chưa được nhận biết trên thị trường - đòi hỏi ít nhất phải có những nghiên cứu chuyên sâu và có lẽ phải có thêm cả tiếp cận đến những thông tin mà nhà đầu tư nhỏ khó có thể tiếp cận được. - Slater thận trọng với những công ty trong những ngành có tính chu kỳ như xây dựng và kiến thiết. Để được coi là cổ phiếu có triển vọng phát triển thì chúng vẫn phải thỏa mãn được các chỉ tiêu nêu trên. - Cuối cùng Slater khuyên nên nhìn vào tốc độ tăng trưởng P/E thay vì bản thân chỉ số P/E (với một số giải thích và chuẩn mực cụ thể). Một lời khuyên có ý nghĩa khác của ông là nên tránh những công ty mà chủ tịch của chúng sống quá hào nhoáng. Biển số xe “thửa” là một dấu hiệu xấu. Cũng là một dấu hiệu xấu nếu ông chủ tịch đoạt được nhiều quyền lợi trong một câu lạc bộ bóng đá. Thâu tóm cá nhân (và/hoặc tự tôn) lớn thì lợi nhuận sẽ nhỏ.

More...

chuong 4 dành cho những nhà đầu tư ít vốn

By tranvanninh

DO MUỐN CHƠI CỔ PHIẾU ÍT NHẤT BẠN PHẢI CÓ từ 1000--->5000 cổ phiếu những ngừoi mới chơi thuờng thuờng là ít vốn vì thế các bạn ở cùng 1 tình thành có thể cùng lập 1 nhóm để chơi cổ phiếu những ưa điểm của việc lập nhóm nhu sau 1 số tiên ít mọi ngừoi đều có thể tham gia mua chứng khoán 2 nếu bạn mua lẻ chứng khoán từ 100-1000 thì giá bao giờ cũng đắt hơn lô 5000 hay 10000 do nguời bán phải xé lẻ lô đó ra và thủ tục giấy tớ cho nhiều nguòi sẽ mât kha khá thời gian vì thế nếu mọi nguời cùng mua sẽ ok hơn 3 một nhóm có nhiều cái đầu sẽ suy nghĩ nóng hơn và trái tim sẽ lạnh hơn kể cả bạn có nhiều tiền thì việc mua nhiều loại cổ phiếu sẽ tránh tình trạng bỏ trứng một rổ nếu rổ đó bị viên ghạch nặng rơi vào

More...

chuong 3 Mua bán trên thị truờng đã niêm yết tại các TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

By tranvanninh

HoSTC Sàn HCM khớp lệnh định kỳ. Có nghĩa là lệnh vào hệ thống thì sẽ được khớp vào cuối mỗi phiên sau một khoảng thời gian nhất định. Phiên 1: Từ 8h20 đến 8h40. Sau đó nghỉ giải lao đi ăn sáng. Phiên 2: Từ 9h10 đến 9h30. Sau đó nghỉ giải lao đi uống cà fê bàn chuyện thời sự. Phiên 3: Từ 10h đến 10h30. Sau đó nghỉ giao dịch về đi chợ thổi cơm. 10h30 đến 11h là giờ giao dịch thoả thuận giành cho các Đại Gia mua bán với khối lượng lớn. Nhà đầu tư nhỏ thì không cần quan tâm đến thời điểm này mà về nghỉ ngơi sớm. Vì 1 ngày giao dịch 3 phiên với 3 lần khớp lệnh khác nhau nên chỉ số giá chứng khoán có thể khác nhau. Phiên 1 có thể tăng mạnh phiên 2 giảm phiên 3 lại tăng nhẹ. Để biết xu hướng tăng giảm thế nào bạn phải theo dõi cả 3 phiên hoặc đến công ty chứng khoán xin kết quả khớp lệnh của của phiên 1 phiên 2 và phiên 3. Không có quy định nào cấm bạn thay đổi lệnh mua bán. Ví dụ trong phiên 1 bạn đặt mua cổ phiếu với giá thấp mà không khớp được thì bạn có thể yêu cầu sửa lại giá mua cao hơn. Bạn phải thực hiện yêu cầu sửa lệnh trong giờ giải lao trước khi vào phiên giao dịch. Tuy nhiên đối với chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch HCM thì hiện nay các công ty chứng khoán có vẻ như là hạn chế cho nhà đầu tư sửa lệnh (trừ khi bạn là khách hàng lâu năm hoặc lệnh của bạn có khối lượng rất lớn) bởi vì muốn sửa được lệnh thì nhân viên viên trong sàn giao dịch lại phải sửa khi bắt đầu vào phiên vì lúc này hệ thống mới cho phép hoạt động. Trong khi thời gian giao dịch mỗi phiên diễn ra rất ngắn nếu có nhiều lệnh phải sửa thì sẽ ảnh hưởng đến việc nhập lệnh mới vào hệ thống. Còn riêng đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN thì bạn có thể thay đổi lệnh đặt mua bán một cách thoải mái nếu lệnh của bạn chưa khớp vì thời gian giao dịch trên sàn HN diễn ra khá dài (2 tiếng liên tục) và hệ thống giao dịch trong sàn HN có khả năng thay đổi lệnh một cách nhành chóng và thuận tiện ngay tức thì. Đây cũng là một trong những ưu điểm của hệ thống khớp lệnh liên tục trong sàn HN mà Trung Tâm GDCK HCM cũng sẽ áp dụng vào cuối năm nay. Cách thể hiện trên bảng điện tử: - Trên bảng điện tử thì chỉ có 3 mức giá chào mua tốt nhất và chào bán tốt nhất được hiện lên. - Trong cột giá mua thì giá mua tốt nhất (giá mua cao nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu tiếp theo là các mức giá giảm dần. - Bên cạnh giá mua thì có khối lượng mua tương ứng với mức giá đó. Ví dụ: Cổ phiếu AGF dư mua ở mức giá 73.000 đ có khối lượng là 73 lô cổ phiếu (730 cổ phiếu) tiếp đến ở mức giá 72.500 đ có khối lượng cổ phiếu chào mua là 500 cổ phiếu.... - Trong cột giá bán thì giá bán tốt nhất ( giá bán thấp nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu tiếp theo là các mức giá bán tăng dần. - Bên cạnh giá bán thì có khối lượng bán tương ứng với mức giá đó. Cố phiếu AGF dư bán ở mức giá 74.000 đ có khối lượng là 9.900 cổ phiếu tiếp đến mức giá 74.500 có khối lượng chào bán là 5.670 cổ phiếu. Thuyết minh: - Kết quả giao dịch phiên 1 ngày 15/06/2006 phiên giao dịch thứ 1312. - Chỉ số Vnindex đạt 539 08 điểm giảm 1 88 điểm so với phiên giao dịch ngày hôm trước. - Khối lượng cố phiếu được giao dịch (được khớp lệnh) là 127.940 cổ phiếu (không kể chứng chỉ quỹ VFMVF1) tổng giá trị giao dịch là 5.984.000 (năm tỉ chín trăm tám mươi bốn triệu đồng). - Trong bảng trên có 3 cổ phiếu tăng giá là AGF BBC và BT6. Có 1 loại cổ phiếu xuống giá là BPC. Còn cổ phiếu BTC vẫn đứng giá. - AGF và BT6 tăng 0 5 điểm (tăng 500 đ / 1 cổ phiếu) BBC tăng 0 2 điểm ( tăng 200 đ / 1 cổ phiếu). - BPC giảm 0 5 điểm (giảm 500 đ / 1 cổ phiếu)….. - Giá khớp của cổ phiếu AGF là 74 nghìn / 1 cổ phiếu nhưng khối lượng khớp chỉ có 180 lô (1.800 cổ phiếu) vẫn còn dư bán 9.900 cổ phiếu ở mức giá 74. Giá mua cao nhất còn lại chỉ dừng ở mức 73 nghìn / 1 cổ phiếu. Nếu các bạn đã làm quen với bảng giá theo dạng bảng ngang ở bài trước thì việc theo dõi bảng giao dịch của Hà Nội không có gì là khó lắm. Bởi vì băng này thể hiện gần như đầy đủ tất các thông tin và trình bày bằng tiếng Việt một cách khoa học dễ nhìn và dễ theo dõi. Vì vậy mình chỉ xin lưu ý với các bạn một số điểm sau: 1. Cách thể hiện: - Giá Mua tốt nhất và Giá Bán tốt nhất được đẩy gần vào nhau chạy dần vào giữa bảng. Giá Mua 1 là giá mua tốt nhất (giá chào mua cao nhất tại thời điểm bạn đang theo dõi). Giá Bán 1 là giá bán tốt nhất (giá chào bán thấp nhấp tại thời điểm bạn đang theo dõi. Tiếp đến mới là các mức giá 2 và 3. Tương ứng với mức giá mua 1 có khối lượng mua 1 giống như vậy với các mức giá 2 và 3. - Khi có các lệnh Mua và Bán thỏa mãn điều kiện thì mức giá khớp lệnh cùng với khối lượng cổ phiếu được thực hiện sẽ thể hiện trong cột Giao Dịch ở giữa bảng. Vì dụ cổ phiếu của Bao Bì Xi Măng Bút Sơn - BBS - vừa khớp được 500 cổ phiếu với giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu. - Trong cột Giao Dịch có thể hiện mức giá khớp lệnh chênh lệch (tăng hay giảm) so với lệnh vừa được thực hiện ngay trước đó không phải là giá chênh lệch so với giá tham chiếu. Cũng trong ví dụ trên thì cổ phiếu BBS vừa khớp ở mức giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu giảm 0 4 điểm (400 đ / 1 cổ phiếu) so với lệnh vừa thực hiện trước đó là 15.800 đ / 1 cổ phiếu. 2. Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh liên tục (sàn HCM là khớp lệnh định kỳ). - Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. Vì vậy xảy ra hiện tượng có người khớp được giá cao người khớp được giá thấp. Trong khi theo phương thức khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì dù bạn đặt lệnh như thế nào nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh thì khi kết thúc phiên khớp lệnh các nhà đầu từ đều khớp lệnh chung ở một mức giá cuối cùng (mức giá có khối lượng khớp nhiều nhất). - Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước. - Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới. 3. Đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch HN đòi hỏi người chơi phải theo dõi liên tục để đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời. - Như đã nói ở trên các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN được thực hiện phương thức khớp liên tục. Lệnh nhập vào hệ thống là khớp ngay nếu thỏa mãn điều kiện mà không cần phải chờ xem kết quả vào cuối phiên. Vì vậy xảy ra hiện tượng có người khớp được giá cao người khớp được giá thấp. Chỉ cần một quyết định cuối cùng trong 1 thời điểm giao dịch bạn có thể được lãi cả triệu đồng hoặc mất đi cả chục triệu đồng. Trong khi theo phương thức khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì dù bạn đặt lệnh như thế nào nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh thì khi kết thúc phiên khớp lệnh các nhà đầu từ đều khớp lệnh chung ở một mức giá cuối cùng (mức giá có khối lượng khớp nhiều nhất). - Đây là phương pháp khớp lệnh tiên tiến linh hoạt tránh được hiện tượng tắc nghẽn khi lệnh đổ vào ồ ạt. Kích thích được khả năng đấu trí và sự nhạy cảm của các nhà đầu tư. Đặc biệt là một số thủ thuật che giá như trên bảng điện tử khớp lệnh định kì của sàn giao dịch HCM đều bị vô hiệu hóa vì khi lệnh trên sàn HN đã thỏa mãn điều kiện khớp là được đẩy ra bên ngoài khu vực thể hiện khối lượng khớp lệnh ngay. Các mức giá còn lại trên bảng điện tử là các mức giá đang chờ được khớp. - Khi giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn HN nhà đầu tư được quyền yêu cầu sửa lại mức giá đặt lệnh trước đó một cách thoải mãi. Ví dụ bạn đang đặt bán cổ phiếu PPC giá 27 nhưng bạn nhận thấy lệnh của bạn không thể khớp được trong khi lệnh chào mua trên sàn chỉ chấp nhận mua PPC ở mức giá 26.7 thôi. Trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu nhân viên nhận lệnh sửa lại mức giá đặt bán cho bạn xuống thành 26.7 để cho khớp được với giá chào mua đang chờ sẵn trong hệ thống. - Cũng vì đặc tính khớp lệnh liên tục của sàn HN nên nhiều khi lệnh của bạn đặt vào có thể sẽ được khớp ở nhiều mức giá khác nhau. Trong ví dụ trên bảng điện tử trên. Nếu bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Phả Lại thì bạn có thể đặt mua theo 2 cách là mua 8.300 PPC giá 26.7 + 1.700 giá 26.9 hoặc đặt luôn 1 lệnh mua 10.000 PPC giá 26.9. Dù bạn đặt theo cách nào thì cuối cùng bạn cũng khớp được 10.000 PPC với kết quả là 26.8 mua được 8.300 PPC và 26.9 mua được 1.700 PPC. Cách khớp lệnh giao dịch của sàn giao dịch Hà Nội đang phát huy được những ưu điểm khi mà TTCK VN nóng lên trong thời gian vừa qua. Vì vậy phương thức khớp lệnh liên tục này sẽ được TTGDCK HCM áp dụng vào cuối năm nay. Khi đó thị trường sẽ sôi động hơn rất nhiều. Nếu theo dõi thường xuyên và liên tục các nhà đầu tư có thể kiếm tiền chênh lệch chỉ ngay trong một phiên giao dịch cứ lên sàn là có tiền cứ đặt lệnh là mất tiền (như trong phim) không cần biết thị trường lên hay xuống. Giá tham chiếu là cố định cho tất cả các phiên trong 1 ngày giao dịch. - Giá tham chiếu (đối với sàn giao dịch HN): là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó. Ví dụ: Giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu PPC là 28.9 thì giá tham chiếu của PPC cho phiên giao dịch ngày mai sẽ là 28.9. Tương tự giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu TKU là 26.2 thì giá tham chiếu của TKU cho phiên giao dịch ngày mai là 26.2 - Trong ví dụ trên bạn hỏi tại sao đặt mua PPC 10.000 giá 26.9 không khớp giá 26.9 mà lại khớp giá thấp hơn là vì lệnh bán 26.8 đã được nhập vào hệ thốn gtừ trước đó. Theo nguyên tắc khớp lệnh liên tục thì giá khớp sẽ là giá được nhập vào hệ thống trước. Trước khi giới thiệu qua các dạng bảng điện tử tiếp theo thì mình xin nhận xét ưu nhược điểm của các bảng điện tử trực tuyến riêng bảng điện tử của TTGDHN để khi nào giới thiệu thì mình sẽ nhận xét. Trong phần nhận xét này mình chưa đề cập đến tốc độ truy cập vì đây chỉ là phần kĩ thuật. 1. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việtt Nam - BSC: Công ty này sử dụng 2 loại bảng điện tử trực tuyến là bảng dọc và bảng ngang - Bảng dọc: Là loại bảng mà mình đã giới thiệu với các bạn ở phía trên. Ưu điểm: Dễ xem dễ hiểu dễ đọc và đầy đủ thông tin nhất trong số các loại bảng giá trực tuyến hiện nay. Bởi vì bảng này thể hiện được cả giá trần giá sàn và giá mua tốt nhất được đặt cạnh giá bán tốt nhất. Nhược điểm các thuật ngữ trong bảng không phải là tiếng Việt tuy nhiên các thuật ngữ tiếng Anh này cũng theo chuẩn mực quốc tế nên rất đơn giản trong việc làm quen. Xem bảng giá này tại đây:http://www.bsc.com.vn/html/Price/rpt_E_CS.jsp - Bảng ngang: Là loại bảng giống với bảng giá của các công ty chứng khoán khác hiện nay đang dùng. Ưu điểm: Sử dụng các thuật ngữ tiếng Việt giá bán tốt nhất và giá mua tốt nhất được đặt cạnh nhau nên dễ theo dõi. Nhược điểm: Không thể hiện được giá trần và giá sàn nên khó cho việc đặt lệnh. Xem bảng giá này tại đây:http://www.bsc.com.vn:2000/LivePrice/ Ngoài ra BSC có bảng giá trực tuyến truy cập nhanh qua ĐT di động tại địa chỉ:http://www.bsc.com.vn/mobile/ 2. Bảng giá của Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam - VCBS: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.banggiavcbs.com/ - Ưu điểm: Sử dụng thuật ngữ Tiếng Việt đầy đủ thông tin. - Nhược điểm: Giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất không được đặt cạnh nhau nên hơi khó theo dõi. 3. Bảng giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.baovietsecurities.com/sol/ - Ưu điểm: Sử dụng tiếng Việt. - Nhược điểm: Không hiện thị giá trần và giá sàn nên bất tiện cho việc ra quyết định đặt lệnh. Ý kiến cá nhân: Tôi không tin tưởng lắm vào giá thể hiện trên bảng giá của BVSC vì ngay tại thời điểm tôi gửi bài này đã thấy giá khớp lệnh của phiên ngày hôm trước toàn là đi xuống không giống với kết quả trên bảng của BSC và VCBS. 4. Bảng giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI: Sử dụng loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:http://www.ssi.com.vn/Realtime/ - Ưu điểm: Không có gì để nói. - Nhược điểm: Chỉ sử dụng thuật ngữ tiếng Anh không có gì là dễ hiểu cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường không xác định mức giá trần và giá sàn. Màu sắc lòe loẹt phông chữ khônng được nét không chuyên nghiệp khó theo dõi. Hiện nay 2 bảng giá giao dịch được theo dõi và truy cập nhiều nhất là bảng giá của BSC và VCBS. Các báo điện tử cũng lấy bảng giá của 2 công ty này cho trang của mình. Mỗi người có một cách xem và đánh giá khác nhau về mỗi bảng giá của các công ty chứng khoán. Sự đánh giá còn phụ thuộc vào việc bạn đang quen theo dõi bảng nào. Với riêng cá nhân mình thì mình thường xuyên theo dõi bảng giao dịch của BSC vì bảng giá của BSC có 1 ưu điểm nổi bật mà các bảng giá của công ty khác không có. Đó là trong khi bạn đang theo dõi bảng giá thì bạn có thể nhấn chuột vào bất ký loại chứng khoán nào trên bảng giao dịch là bạn có thể xem được đầy đủ thông tin về loại chứng khoán đó từ quá khứ đến hiện tại. SỰ KIỆN RƠI GIÁ TẠM THỜI VÀ CUỘC CHƠI DÀI KỲ VỚI KHỐI LƯỢNG TIỀN ĐẦU TƯ KHỔNG LỒ Vào ngày hôm nay giá cổ phiếu rơi xuống trong khi khối lượng giao dịch thực sự khiêm tốn. Tâm lý của các nhà đầu tư hoang mang và giao động. Dự báo trong những ngày tới tình trạng này cũng sẽ tương tự. Những cổ phiếu được mua vào với giá cao cách đây vài hôm đang được một số kẻ cơ hội tung ra chào bán với số lượng nhỏ và giá rất thấp. Mục tiêu của họ là cần giá rơi xuống. Bên cạnh đó nhiều "chuyên gia" phân tích ngần ngại với hiện tượng này. Điều gì đang xảy ra vậy? Thị trường bong bóng chăng? Sắp có khủng hoẳng tài chính chăng? Lãi suất sắp tăng? Tỷ giá thay đổi??? Rất nhiều câu hỏi đặt ra và tác động chung đó là sự hồ nghi và giao động. Để giúp các bạn tỉnh táo trong việc ra quyết định của mình tôi xin đưa ra một số phân tích để các bạn tham khảo. 1. Việc tăng vốn đầu tư FDI đột ngột sẽ gây xáo trộn về cơ cấu vốn cho nền kinh tế VN. Hiện tượng này sẽ tác động tức thì đến các ngành nghề và các công ty của VN. Phản ứng ban đầu sẽ là việc củng cố sức cạnh tranh giành giật thị phần đưa ra các chiến lược thâu tóm thị trường và thâu tóm đối thủ. Sự xuất hiện của các công ty đầu tư nước ngoài sẽ làm thay đổi cơ cấu các ngành các cản trở đầu vào của các ngành bị dỡ bỏ những công ty kỳ cựu trong ngành sẽ là vật cản. Nếu bạn là người đầu tư nước ngoài bạn sẽ làm gì? Liên doanh hay thâu tóm công ty khác? Dùng vũ khí gì để giành thị phần? Câu trả lời là bằng mọi cách và cách tốt nhất là đầu tư sở hữu 1 phần các công ty sẵn có trên thị trường thông qua TTCK. Sự đầu tư này sẽ giúp thay đổi cơ cấu của ngành và cải thiện khả năng cạnh tranh. Với nhận định như vậy thì việc chảy theo con số 10.2 tỷ USD vốn FDI vào VN có bao nhiêu tỷ USD khác âm thầm chảy vào thị trường chứng khoán? Có bao nhiêu người sẽ tham gia cuộc chơi này và cái họ cần là gì? --- Câu trả lời ngắn gọn --- các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn thao túng thị trường VN. 2. Hiện tượng các ngân hàng nước ngoài mua cổ phần của các ngân hàng trong nước là một động thái tích cực nhằm cải thiện hoạt động cho hệ thống ngân hàng cũng như tạo tiền đề cho các hoạt động đầu tư ồ ạt vào VN. Các kế hoạch đã được thực hiện và đang chờ đón các tín hiệu từ phản ứng của chính phủ và người đầu tư trong nước. Mục tiêu tấn công chính là các công ty của VN nói cách khác là equity market. Mục tiêu thư đến là nguồn thu của chính phủ (vì phải vay nợ trái phiếu nên chính phủ phải bỏ tiền trả lãi). Mục tiêu này chính là cái chìa khoá để mở cửa thoát hiểm khi xảy ra khủng hoẳng. Hiện tại bàn tay lông lá đang xoa trên những chiếc má hồng của các công ty niêm yết VN. Chắc chắn tương lai các công ty này sẽ liên tục phát triển và hấp dẫn hơn nhiều và điều quan trọng nhất là chủ nhân của chúng không còn là đầu đen da vàng ăn cơm nói tiếng Việt nữa. 3. Hiện tại đang gần đến thời điểm báo cáo tổng kết kinh doanh. Thời gian nay rất căng thẳng và dễ bị xáo trộn. Đây chính là thời điểm thích hợp để tổng tấn công và nổi dậy. 4. Để làm tăng hiệu quả đầu tư người đầu tư nước ngoài sẽ tìm cách mua thật thấp để giảm chi phí. Để đạt mục tiêu này không khó khăn vì người đầu tư VN phân đông có tư tưởng nông dân chỉ biết nhìn xa hơn đít con trâu đến bờ ruộng mà không nhìn xa nữa. Khái niệm đánh giá giá cả chứng khoán chỉ nhìn vào cái chỉ số P/E và mấy cái tin đồn thổi mà tính. Chẳng có ai học thuộc bài --- giá chứng khoán tăng hay giảm phụ thuộc vào dự báo nguồn thu trong tương lai. Cái dự báo này là niềm hy vọng với tương lai chứ không phải nhìn vào cái xảy ra hiện tại. Cả đám nhìn vào cái tương lai của ngày mai giảm giá mà không nghĩ xa hơn nữa tàm vài tháng hay 1 năm giá cả sẽ tăng lên hàng chục lần. Với những lão nông học đòi đầu tư như vậy thì chỉ cần thấy màu đỏ là sợ hãi xách dép chạy rồi. Một ông chạy kéo theo nhiều ông khác chạy -- theo hiệu ứng đàn bò. Thế rồi cả đồng cỏ xanh non bị trâu ngoại gặm hết cả. 5. Mưu chước mua hàng giá rẻ trong một thị trường có tính thanh khoản thấp thiếu thông tin như ở VN có thể hình dung ra thế này. Đợt 1 bơm vá để đẩy giá tăng cao khi thực hiện IPO hoặc phát động làn sóng đầu tư. Giai đoạn này bỏ ra nhiều tiền để mua chứng khoán khi giá tăng vọt bắt đầu mua ít dần mỗi lần mua lại tăng giá mua lên một chút. Làm như vậy trên thực tế giá trị chứng khoán mua vào trong đợt này nếu tính bình quân sẽ không quá cao. Lấy ví dụ cụ thể. Lần khớp lệnh thứ nhất của ngày thứ nhất mua 100 000 cổ phiếu của FPT với giá 30 000 VND. Lần thứ hai đặt mua 50 000 cổ phiếu với giá 35 000. Tiếp theo 10 000 với giá 40 000.... 500 cp với giá 100 000VND. Nếu tính bình quân thì giá mua của đợt này vào khoảng gần 50 000 VND 1 cổ phiếu trong khi giá thực tế thị trường đã nhảy lên 100 000 VNĐ. Bước tiếp theo bán cầm chừng ra. Ban đầu đặt bán 500 cp với giá 90 000 VND. Sau đó tăng khối lượng bán lên 10 000 rồi 50 000. Khi giá bán giảm xuống đến 70 000 VND trên thị trường thì thiên hạ bán ra nhiều. Luc đó giá giảm thảm hại. Tung tiền ra mua vào với khối lượng lớn với giá đặt là 25 000 VNĐ Kết quả tính toán cho thấy kẻ mua chứng khoán nói trên sẽ mua được khối lượng ck như ý với giá thấp hơn giá dư kiến rất nhiều. Nếu là bạn bạn có làm như vậy không nhỉ?? Tóm lại bạn nên HOLD FOR LONG trong thời điểm này và nên có những tính toán xa hơn nữa. Nếu ai trót dại vay tiền mua ck rồi thì nên lập kế hoạch bán ra. Cuộc chiến kéo dài hay ngắn phần thắng dành cho ai phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nếu mọi người đoàn kết và sáng suốt sẽ có một kết cục có hậu. Các mốc cần chú ý theo dõi săt sao --- ngày công bố báo cáo hoạt động và những ngày đầu của quý 1 sang năm. Mọi người đừng quá hồi hộp. Chúc các nhà đầu tư VN gặp nhiều may mắn. P.S. Những phân tích của tôi chỉ có giá trị tham khảo. Quyết định đầu tư là của bạn. Nếu bạn đang gặp problem về tài chính và cần người giúp PM cho tôi. Phí tư vấn đầu tư sẽ rất thấp. Mọi người nghĩ sao và sẽ phản ứng thế nào nếu các công ty phát hành dùng chiêu thức mua các cổ phiếu của chính mình và dùng nó làm phần thưởng cuối năm cho công nhân viên của mình? Nếu công ty làm như vậy không những họ khống chế được sự giảm giá (thậm chí làm tăng giá) mà còn tạo thêm sức mạnh cho đội ngũ cổ đông tham gia điều hành cũng như tăng sự gắn kết của nhân viên với công ty. Về phần tôi tôi hy vọng các công ty VN sẽ dùng chiêu thức này vì tạo thêm nhiều tình tiết hấp dẫn trên thị trường. Xin hỏi câu hỏi cơ bản này nhưng vì tôi không biết thì phải hỏi: câu 1 _Tôi có 100 cp VIP như vậy theo tôi hiểu là tôi được quyền mua 20 cp VIP phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cp ngày chốt danh sách là ngày 25/1/2007 đúng không? câu 2_Nếu ngày 27/1/2007 tôi cần tiền phải bán đi số 100 cp VIP đang có thì tôi có còn được đăng kí quyền mua 20 cp VIP kia không??? câu 3_Trung tâm lưu kí tạm ngừng đăng kí các ngày 29 - 31/1 vậy nếu tôi mua cp VIP vào ngày 28/1 tức là ngày 1/2 tôi mới có cp trong tài khoản?? Tương ứng tôi có được quyền mua cp thêm không?? câu 4 _Tại sao lại có 2 thời hạn đăng kí cuối cùng: 30/1/2007 và 12/02/2007 đến ngày 09/03/2007 như vậy thì đăng kí mua cp thêm ngày cuối cùng là ngày 30/1/2007 hay là 9/3/2007???? -------------------------------------------------------------------------------- câu 1 - đúng là bác sẽ có quyền mua 20 CP giá 10k/CP nếu bác giữ đc 100 CP đến hết ngày 25/1 sang ngày 26/1 giá của VIP sẽ bị điều chỉnh theo công thức (giá ngày 25 x 5 + 10)/6 ví dụ nếu giá ngày 25/1 là 100 thì giá tham chiếu ngày 26 là: (100x5+10)/6 =85k/CP câu 2 - ngày từ ngày 26/1 trở đi bác có thể bán vô tư số VIP đang có mà vẫn có quyền mua thêm câu 3 - việc ngừng lưu ký ngày nào chẳng ảnh hưởng gì tới việc mua bán trên sàn và cứ theo thời hạn T+3 là CP sẽ về TK bác đừng quan tâm tới vấn đề ngừng lưu ký. Số CP bác mua sau ngày 25/1 sẽ ko có quyền mua thêm. câu 4 - thời hạn đăng ký 30/107 là thời hạn đăng ký mua CP phát hành thêm. Bác cứ đến Cty chứng khoán để đăng ký và nộp tiền thôi. Nếu ko đăng ký thì coi như bác từ chối mua và sẽ mất số CP này đấy. Còn ngày đăng ký 12/02/2007 đến ngày 09/03/2007 là thời gian mua bán QUYỀN mua CP phát hành thêm. Nó gần như hình thức giao dịch thoả thuận tức là nếu có ai đó muốn mua 20 CP mới của bác (nhưng 20 CP này tận ngày 30/3/07 mới về TK) với giá xxx nào đó thì hai bác tự thanh toán với nhau rồi đưa nhau tới tcy CK để đăng ký giao dịch - khi đó thay vì CP về TK của bác thì sẽ về TK của người mua Hi vọng tôi đã giải thích đủ rõ rồi chứ Chúc vui nhé Quan sát trên đồ thị VN-Index trong ba năm trở lại đây (khi mà thị trường chứng khoán có thể nói là đã dần định hình và bước vào giai đoạn phát triển nhanh) có thể nhận ra dường như đang có tính chu kỳ theo mùa trên thị trường tức là có những giai đoạn trong năm thì giá chứng khoán cứ “sốt nóng” và có những giai đoạn thì giá lại giảm. Chu kỳ tăng giá mùa tết Từ giai đoạn đầu tháng 1 kéo dài đến tận tháng 3 tháng 4 là giai đoạn có cả Tết Dương lịch và Tết Âm lịch ở Việt Nam. Cả hai mốc lễ hội này đều tạo những yếu tố thuận lợi để chứng khoán tăng giá. Thứ nhất là sau Tết Dương lịch nhiều nhà đầu tư có tổ chức quỹ đầu tư (có cả trong nước và nước ngoài) đều tiến hành rà soát và cơ cấu lại danh mục bắt đầu giai đoạn mua vào một số cổ phiếu đồng thời là giai đoạn họ điều chỉnh thêm ngân sách để đầu tư vào thị trường Việt Nam một thị trường đang nổi lên rất nhanh ở châu Á. Nhờ các tác động này giá chứng khoán có xu hướng bắt đầu tăng từ đầu năm. Thứ hai chính là tâm lý mùa Tết Âm lịch. Theo hãng cung cấp thông tin ATP các nhà đầu tư đều cố gắng đầu tư tiền với hy vọng kiếm lợi từ thị trường trước Tết Âm lịch để có một cái tết sung túc hơn. Tuy nhiên đó chỉ là nhìn hướng đầu tư ngắn hạn kiểu “đánh quả dịp Tết”. Một điều thú vị là ngay cả sau dịp tết giá vẫn tiếp tục tăng kéo dài đến tận giai đoạn đầu hoặc cuối tháng 4. Nguyên nhân có lẽ là do tâm lý nhà đầu tư Việt Nam “năm mới thành công mới” nên bây giờ là lúc nhiều nhà đầu tư người Việt gia tăng dòng vốn đầu tư mang tính dài hơi hơn vào thị trường khiến thị trường tiếp tục đợt tăng giá trước tết. Quan sát đồ thị kỹ thuật VN-Index từ 2005 đến nay chúng ta có thể thấy hai chỉ số MFI (Money Flow Index) và RSI (Relative Strength Index) luôn thể hiện trạng thái mua vào quá nhiều (overbought) ở mức rất cao vào giai đoạn tháng 1 đến tháng 4 và đặc biệt là thường đạt cực đại trong giai đoạn tháng 4. RSI và MFI đều là chỉ số thể hiện trạng thái thị trường với quy tắc là nếu RSI tiến đến hoặc vượt qua 70 và MFI tiến đến hơn 80 thì là thị trường đang đổ xô vào mua đẩy giá lên cao có thể vượt giá trị thật (gọi là mua quá nhiều) còn RSI dưới 30 và MFI dưới 20 thì là bán quá nhiều. Chu kỳ giảm giá tháng 4 Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 trong các năm 2005 2006 cho thấy thị trường đều ở xu hướng giảm giá (chỉ số RSI và MFI đều thấp nhất trong năm). Đây có thể xem là một đợt điều chỉnh chính của thị trường sau khi liên tục tăng giá từ tháng 1 đến tháng 4. Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này có thể do nhà đầu tư bắt đầu nhận ra giá tăng quá mức phải giảm lại hoặc từ những cảnh báo của các chuyên gia và những người có trách nhiệm trên thị trường. Một nguyên nhân nữa cũng có thể kể đến là đây là giai đoạn giữa năm các công ty công bố lợi nhuận nửa năm đồng thời tình hình kinh tế trong năm đã khá rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư điều chỉnh lại danh mục cho phù hợp dựa trên tình hình kinh doanh và các tin tức (không loại trừ các tin đồn). Chu kỳ này liệu có đúng trong năm 2007? Có thể nói cho đến bây giờ ở giai đoạn đầu tháng 1 thì tình hình vẫn diễn biến đúng như hai năm trước. Nguyên nhân là bởi vì cũng như hai năm trước giai đoạn này tâm lý của người dân đang rất lạc quan tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế còn tâm lý thị trường cũng rất phấn khởi trước việc ngày càng nhiều quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam thị trường đang được đánh giá rất khởi sắc và nhiều người đều đang nghĩ đến việc “chơi chứng khoán” và ai cũng nghĩ tới thị trường chứng khoán sẽ còn tăng mạnh nữa trong năm. Tuy nhiên năm 2007 có một điều đặc biệt hơn những năm trước đó là Việt Nam gia nhập WTO. Điều này hiện đang tạo tâm lý phấn khởi “ra biển lớn” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên những thuận lợi và khó khăn do WTO sẽ tạo ra vẫn chưa biểu hiện vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó có lẽ còn phải chờ xem những tác động đó (tích cực hoặc tiêu cực) có làm thay đổi chu kỳ tăng giá năm nay hay không. Hạn chế tác động tiêu cực của chu kỳ giá Dù thế nào thì chu kỳ giá chứng khoán cũng có những tác động không tốt ví dụ như giá tăng quá cao thì dễ tạo bong bóng giá chứng khoán giá giảm nhiều thì tạo tâm lý ức chế và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Cho nên cần quan tâm hạn chế tác động tiêu cực của chu kỳ. Một trong những biện pháp có thể nghĩ đến là cho thực hiện bán khống. Một số nghiên cứu ở các thị trường Mỹ và Canada đã cho thấy bán khống có quan hệ thuận chiều với tính thanh khoản của thị trường mà theo một số lý thuyết thì tính thanh khoản càng cao tính bất ổn giá cổ phiếu sẽ được giảm đi. Mặt khác bán khống sẽ làm giảm sức ì cứ cố gắng kéo giá lên mãi (giá lên không hợp lý sẽ có người đi bán khống tạo lực kéo giá xuống). Nhìn chung về mặt lý thuyết cho phép bán khống sẽ giảm gánh nặng cứ phải cảnh báo thị trường “đang quá nóng” hay “giá chứng khoán đang quá thấp” (theo kinh nghiệm từ các thị trường tài chính thì nhà đầu tư thường không thể bán khống quá lâu và quá nhiều vì họ bị áp lực do việc vay chứng khoán bán và những quy định thị trường khác).

More...

chuong 2 mua - bán tren thị truờng tự do chưa niêm yết như thế nào

By tranvanninh

loại 1 thị truờng đã niêm yết : Nếu bạn có tiền bạn có thể ra 1 công ty chứng khoán bất kì mở 1 tài khoản chứng khoán để tiến hành mua bán rao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán loại 2 là loại chưa niêm yết trên sàn chứng khoán ( có thể sắp niêm yết huặc 1 thời gian sau mới niêm yết ) đây là loại hiện đang đựoc giao dịch khá mạnh với các hoạt động mua bán chứng khoán web tham khảo sanotc.com vinaotc.com nếu muốn mua bán loại chứng khoán này bạn cần quan tâm những thứ sau OTc là hình thức mua bán không có sự can thiệp của uỷ ban chứng khoán nhà nước mà chỉ diễn ra giữa các cá nhân với nhau không có sự giám sát của tổ chức nào cả mọi việc mua bán đều thực hiện trên nguyên tắc thuận mua vừa bán mọi việc mua bán thiệt hay hại thì người mua và bán đều chịu . Cổ phiếu OTC bao gồm 3 loại cổ phiếu 1 . Cổ phiếu ưu đãi : Đây là loại cổ phiếu được bán cho cán bộ công nhân viên trong cty A khi cty A phát hành công nhân viên sẽ được mua với giá 60% so với giá đấu bình quân khi cty đó đấu giá theo luật thì 3 năm loại cổ phiếu ưu đãi này mới được giao dịch chuyển nhượng và sang tên nhưng tùy theo chính sách của mỗi cty mà có thể cho phép sang tên chuyển nhượng trước thời hạn qui định là 3 năm có thể là 1 năm đã được sang tên vì cty đó vừa phát hành bán đấu giá được 1 năm mà đã có quyết định lên sàn giao dịch thì sẽ được sang tên và lên sàn giao dịch như những cổ phiếu khác thường thì giá của loại cổ phiếu ưu đãi thấp hơn 10 đến 15 giá( vì đây là loại cổ phiếu số lượng ít và không được sang tên khi chưa được phép ) so với các loại cổ phiếu khác đang lưu hành được cho phép chuyển nhượng bất cứ lúc nào cổ phiếu ưu đãi còn được gọi là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng sau khi đấu giá khoảng 4 tháng thì cty sẽ cấp sổ cho loại cổ phiếu này và đứng tên người được mua lúc đầu nếu có người khác muốn mua lại cổ phiếu này thì chỉ cầm sổ cuả người bán và giao hết tiền cho đến khi nào cty cho phép chuyển nhượng sang tên thì người bán sẽ làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho người mua hai bên sẽ viết giấy tay chuyển nhượng cùng với các điều khoản viết trong tờ giấy mua bán như : + Người bán tức là bên A người mua tức là bên B : Bên A cam kết sẽ giao toàn bộ giấy tờ sổ cổ đông cho bên B sau khi bên B đã giao hết tiền cho bên A . + Bên A cam kết sẽ có trách nhiệm kết hợp với bên B để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và làm thụ tục sang tên cho bên B khi cty cổ phần cho phép chuyển nhượng . + Kể từ ngày giao dịch mua bán bên B sẽ được hưởng tất cả những ưu đãi hay đặc quyền mà cty cổ phần mang lại cho cổ đông như : Cổ tức phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức chia cho cổ đông hiện hữu quyền được chia cổ tức trước so với các loại cổ phiếu khác .... Khi cty cho phép chuyển nhượng thì người mua và bán sẽ kết hợp với nhau để điền vào Form chuyển nhượng của cty và mang tới văn phòng chuyên trách về vấn đề cổ phiếu họ sẽ làm cho thường là phòng kế toán ! Cổ phiếu ưu đãi phù hợp cho những người có tiền và dự định đầu tư lâu dài sẽ có lợi 2 . Cổ phiếu Uỷ thác : Khi cty phát hành bán cổ phiếu thì cty đó sẽ không tự mình làm mà phải phụ thuộc vào các cty chứng khoán để tư vấn và phát hành cho cty đó đánh vào tâm lý lo ngại cuả nhiều nhà đầu tư mới chưa hiểu nhiều về cổ phiếu không giám tự mình đi đấu giá nếu đấu giá cao quá thì bị hớ đấu giá thấp quá thì không trúng sẽ mất đi 1 cơ hội trong khi số tiền nhàn rỗi chưa biết để vào đâu chính vì vậy đã có những cty chứng khoán hay tổ chức tài chính sẽ thay mặt nhà đầu tư đấu giá tức là nhà đầu tư sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cty hay tổ chức này vì là tổ chức và cty ck nên số lượng nhà đầu tư uỷ thác đấu giá cho cty này là rất nhiều và với số lượng uỷ thác đấu giá với số lượng lớn này thì cty hay tổ chức uỷ thác sẽ đấu sát giá hơn và khả năng trúng gần với giá đấu bình quân là rất cao nhà đầu tư có thể yên tâm sau khi đã đấu giá xong cty ck này sẽ chia lại theo số lượng đăng ký cuả nhà đầu tư nhà đầu tứ sẽ phải trả cho cho cty ck này 1 vài khoản tiền như : tiền phí uỷ thác đầu tư thường là 1% - 2% so với số lượng và giá nhà đầu tư mua tiền phí quản lý cổ phiếu hàng năm và phí chuyển nhượng sang tên ct y nhận làm việc uỷ thác đầu tư được biết đến nhiều nhất hiện nay là PVFC - PetroVietNam Financial company Khi mua bán loại cổ phiếu uỷ thác thì người mua và bán sẽ gặp nhau và dắt nhau ra cty PVFC này để PVFC xác nhận và sẽ thực hiện quyền chuyển nhượng sang tên cho người mua trước khi mua bán người bán phải trả hết các loại phí cho PVFC và PVFC sẽ sang tên cho người mua . + thủ tục mua bán loại cổ phiếu uỷ thác là người mua và bán sẽ viết giấy tay với nhau người mua sẽ trả cho người bán 10% tổng giá trị giao dịch và hẹn 3 ngày sau hoặc là hơn cho đến khi người mua đã nhận được cổ phiếu mang tên mình thì người mua sẽ trả hết tiền cho người bán tức là giai đoạn này PVFC sẽ tiến hành thủ tục sang tên + Cam kết trong giấy tay : Cũng như các điều khoản như loại cổ phiếu ưu đãi và thêm là : Trong thời gian tiến hành thủ tục chuyển nhượng nếu người bán huỷ bỏ hợp đồng mua bán ( tức là không bán nữa ) thì người bán sẽ mất gấp đôi số tiền đặt cọc nếu người mua mà không mua nữa thì người mua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc người mua cam kết sẽ giao hết tiền cho người bán khi người bán đã giao sổ cổ đông hợp đồng và toàn bộ giấy tờ liên quan tới cổ phiếu cho người mua tỷ lệ đặt cọc cũng tuỳ thuộc vào giao kèo giữa 2 bên 3. Cổ phiếu trực tiếp : Là loại cp mà người mua trực tiếp đi đấu giá mà không phụ thuộc uỷ thác vào các tổ chức hay cy ck nào cả là cổ phiếu luôn có giá cao hơn so với cổ phiếu Uỷ thác và Ưu đãi vì tính thanh khoản giao dịch rất dễ dàng thuận lợi không phải trả tiền các loại phí như cổ phiếu Uỷ Thác là loại cổ phiếu được chuyển nhượng tự do . Sau khi đấu giá được 3 - 4 tháng cty sẽ cấp sổ đỏ cho cổ phiếu trực tiếp sau khi đã có sổ thì được tự do giao dịch sang tên chuyển nhượng . Trước khi cổ phiếu trực tiếp chưa được cấp sổ thì người mua chỉ cầm được của người bán : Giấy đặt cọc giấy nộp tiền lần 2 Các thủ tục mua bán và các điều khoản đều như các loại cổ phiếu trên chỉ vần mang giấy tờ và photo CMND của người mua và bán điền vào Form chuyển nhượng và nộp cho bộ phận chuyên trách về cổ phiếu cty đó họ sẽ làm đóng vài chục ngàn tiền phí đợi vài ngày đến lấy sổ nếu tổng giám đốc cty đó đi nước ngoài cty thì chịu khó đợi lâu hơn và phải giao kèo với người mua hay bán kẻo thời gian lấy sổ lâu quá mà giá loại cổ phiếu mình mua thì cứ lên vùn vụt trong khi đó số tiền đặt cọc 10% quá nhỏ giá lên quá 10% tiền đặt cọc thì người bán sẽ có quyền huỷ bỏ hợp đồng tức là không bán nữa và chịu trả lại gấp đôi tiền đặt cọc trong trương hợp này nếu thấy giá lên quá thì phải gấp rút trả thêm tiền đặt cọc lên 40 - 50% để đảm bảo người bán sẽ phải bán chứ không huỷ bỏ hợp đồng . Mua bán OTC dựa trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau là rất quan trọng để tránh bị lừa nên Photo CMND số điện thoại số nhà biết về nơi làm việc cũng nên biết phải biết nhà người bán ở đâu ! nên mua ở gần không nên mua ở xa khi chưa biết rõ người ta là ai nhà ở đâu làm nghề gì ! Khi 1 công ty cổ phần hoá thì họ phải tìm đến 1 cty tài chính trung gian .Đó là công cty chứng khoán cty tài chính dầu khí ( cty không chuyên về việc phát hành chứng khoán chủ yếu là phục vụ tài chính cho ngành dầu khí nhưng những cty thuộc về ngành dầu khí thì họ cũng nhận tư vấn và phát hàny chứng khoán cho họ ( Đôi lúc ho cũng nhận phát hành cho 1 vài cty khác không phải ngành dầu khí ) . Tổ chức này có tên là PVFC . PVFC sẽ nhận phát hành chứng khoán theo hình thức uỷ thác ( tức là PVFC sẽ nhận việc đấu giá cho nhà đầu tư nhà đầu tư sẽ phải trả phí quản lý phí uỷ thác đầu tư cho họ trong 1 khoảng thời gian nhất định rồi họ sẽ giải phóng hợp đồng cổ phiếu cho nhà đầu tư . Thì loại cổ phiếu này người ta gọi là CỔ PHIẾU UỶ THÁC . CPUT sẽ được PVFC làm 1 hợp đồng cho bạn đứng tên bạn ( tức là bạn đã là cổ đông của 1 cty nào đó) trong bản hợp đồng uỷ thác sẽ ghi đầy đủ thông tin và SỐ HỢP ĐỒNG . + Khi bác và người bán gặp nhau ( có thể gặp nhau tại bất cứ nơi nào nhưng gặp nhau tại đúng nơi người bán nhận uỷ thác tức là PVFC thì tốt nhất ) . Sau khi thoả thuận giá mua bán ( nếu bác là người mua ) thì bác nên yêu cầu bên bán cho bác xem hợp đồng giấy nộp tiền ( điều này tuỳ thuộc vào thời gian cuả hợp đồng nếu hợp đồng đã qua chuyển nhượng thì không cần giấy nộp tiền cũng được miễn là hợp đồng đứng tên người bán mà bác đang gặp ) và phải chắc chắn rằng hợp đồng đó đã nộp hết tiền sau đó bác và người bán sẽ điền vào mẫu chuyển nhượng theo mẫu của PVFC ( chính nơi phát hành ra nó ) đầy đủ các thông tin cuả 2 bên bao gồm cả giấy CMND 2 bên sau đó vài ngày thì PVFC sẽ chuyển tên của người bán cho bác . Một điều quan trọng là 2 bên phải tin tưởng lẫn nhau bằng cách bác yêu cầu bên bán photo CMND địa chỉ người bán số điện thoại di động hay số dt nhà nếu có cơn quan làm việc nữa thì tốt hợp đồng cuả cổ phiếu đó ( trong hợp đồng đó sẽ có số HỢP ĐỒNG bác nên ghi kỹ lại con số này ) cuả họ và bác sẽ cầm để làm tin tốt nhất là bác nên đặt cọc cho bên bán 10 hay 20% giá trị cuả hợp đồng và hẹn khi giấy tờ về hợp đồng đứng tên bác có thì mới trả hết số tiền còn lại ( điều này tuỳ thuộc vào giao kèo giữa 2 người ) sẽ viết bằng giấy tay tờ giấy đặt cọc và các điều khoản trong đó như là : - Trong thời hạn 7 ngày ( tuỳ vào giao kèo ) hay là khi hợp đồng sang tên đã xong thì người mua phải giao hết số tiền còn lại cho người bán . - Nếu người mua không chấp nhận mua nữa thì sẽ mất số tiền đặt cọc nếu người bán không bán nữa thì người bán sẽ mất gấp đôi số tiền đặt cọc. - Nếu người bán lấy tiền mà bỏ trốn thì bên mua sẽ làm đơn yêu cầu PVFC ( nơi phát hành ) phong toả hợp đồng của người bán . Nếu bác mua mà không cần sang tên bác luôn thì bác sẽ giữ tất cả giấy tờ liên quan đến hợp đồng cuả người bán kể cả CMND số nhà số điện thoại ... và sẽ viết giấy sang tay với cùng với những điều khoản trên và ghi thêm sau này khi bên B ( tức là bác ) có nhu cầu sang nhượng cho người khác ( bên C) thì yêu cầu bên A ( người bán ) phải kết hợp với bác để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho bên thứ 3 ( bên C ) . Đó là cổ phiếu uỷ thác. Còn cổ phiếu trực tiếp thì người bán cho bác đã trực tiếp đăng ký mua và đấu giá tại nơi phát hành ra loại cp đó cho nên không phải chịu 1 loại phí tổn nào cả ( chỉ trừ khi chuyển nhượng ). Nếu cp trực tiếp đó đã có sổ thì bác và người bán sẽ gặp nhau tại cty cổ phần hoá đó ( phòng kế toán bộ phận chuyên về giấy tờ cổ phiếu ) thì người mua và bán sẽ điền thông tin vào Form chuyển nhượng của cty đó và người ta sẽ hẹn trong vài ngày sẽ sang tên trong sổ cổ đông tên bác ( nếu bác là người mua ) cũng giao kèo với nhau và ghi lại những thông tin cuả nhau thôi. Thường thì chỉ có PVFC là nhận uỷ thác còn các cty chứng khoán chỉ nhận phát hành ( IPO) Việc có người bị lừa trong việc mua bán cổ phiếu OTC hay chưa thì em cũng chưa bao giờ nghe nói cả vì khi bỏ 1 số tiền có giá trị ra thì người mua và bán luôn tin tưởng lẫn nhau và biết rõ 1 số thông tin về nhau ( tốt nhất là người mua nên hiểu biết về người bán ) - Làm đúng như các trình tự trên thì bác sẽ không bị lừa tốt nhất là khi mua bán thì người mua và bán phải giao kèo rõ ràng với nhau bằng giấy tờ và dắt nhau ra chính nơi đã khai sinh ra nó để chuyển và sang tên như thế sẽ chắc ăn không sợ bị lừa Nếu có trường hợp bị lừa thì do người mua không chín chắn và không lắm được luật tâm lý rất cần mua nên quên mất đi 1 vài chuyện quan trọng trong các điều khoản và có khi quên cả viết giấy cam kết . và người bán sẽ có cơ hội lừa ..... Có 2 kiểu mua bán OTC khi làm giấy thủ tục : + KIỂU 1 : Người mua có thể cầm hết giấy tờ sổ sách ( nếu đã có ) liên quan tới cổ phiếu và viết giấy tờ sang tay cùng với những những điều khoản mà em đã viết ở bài viết trên sau đó người mua sẽ cầm và trao hết tiền cho người bán việc mua bán này không cần phải ra nơi phát hành làm thủ tục người mua không cần sang tên chuyển nhượng ngay đứng tên mình mà cầm luôn cổ phiếu đứng tên người bán để sau này khi tìm được khách mua sẽ bán lại và tiện thể bán cái luôn cho người thứ 3 lúc đó mình sẽ làm người trung gian vừa vừa đỡ mất thời gian mà chuyển luôn cho người khác và mình chỉ làm cầu nối giữa hai người mua bán đó tới khi người mua thứ 3 cần sang tên chuyển nhượng đúng tên người ta thì mình sẽ hợp tác cùng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sang tên cho người ta kiểu này thích hợp cho những người mua qua bán lại liên tục cứ lên vài giá là bán còn người chơi và giữ lâu dài không phù hợp vì tính chắc chắn không cao lý do là nếu để lâu mà chưa sang tên mình nếu muốn sang tên mình thì cần phải tìm lại người bán nếu người bán vẫn còn ở đó hay vẫn còn tồn tại trên trái đất này chưa đi đâu xa thì còn dễ liên lạc . nếu để lâu không liên lạc nhỡ người bán chuyển đi nơi khác hay ra nước ngoài định cư thì sẽ rất khó khăn cho người mua trong quá trình sang tên vì phải cần đúng chữ ký cuả người bán hoặc ít ra cũng phải có giấy uỷ quyền. + KIỂU 2 : Người mua và người bán sau khi đã thoả thuận giá cả thì tốt nhất là ra ngay nơi đã khai sinh ra cổ phiếu đó ( nơi phát hành ) và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên luôn cho người mua đảm bảo sự an toàn việc này chỉ tiến hành chậm nhất là vài ngày thì người mua sẽ cầm được cổ phiếu đứng tên mình và sẽ được hưởng các lợi ích kể từ ngày mua bán ! Mua bán OTC thì không nhất thiết là mở tài khoản và giao dịch mà có thể trao tiền tươi chứ không phải là hình thức đặt lệnh như bác và trao đổi qua tài khoản như bạn nghĩ như trên sàn giao dịch mua bán OTC phổ biến là hình thức mua bán giữa 2 cá nhân với nhau chứ không phải là mua bán giữa cá nhân với 1 cty chứng khoán hay là PVFC ( nơi nhận phát hành cổ phiếu Uỷ thác ) cho nên người mua và bán trao tiền tươi cho nhau hoặc có thể chuyển vào tài khoản cho nhau khi đã thoả thuận xong giá mua bán đôi khi nơi phát hành ra loại cổ phiếu đó cũng bán ra ( vì họ cũng đã mua từ trước ) lúc này là giao dịch giữa cá nhân và cty ck bác có thể mang tiền mặt tới đó mua và cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản của cty đó họ sẽ bán cổ phiếu cho bác ( cổ phiếu này là cổ phiếu OTC ). Câu hỏi nhiều người muốn mua bán OTC là : Nếu đã đặt cọc 10% rồi thì mình sẽ nhận được cái gì khi chưa trả hết tiền ? Câu trả lời là : Nếu như đã đặt cọc 10% thì người mua sẽ không cầm được cái gì liên quan tới cổ phiếu cả vì nếu mà cầm thì người bán sẽ không đủ giấy tờ hợp lệ để mang đi làm thủ tục chuyển nhượng sang tên để chắc chắn thì nên hiểu là trên mỗi loại cổ phiếu nếu chưa có sổ thì sẽ có bản hợp đồng cổ phiếu và trong cái bản đó sẽ có số Serious hay còn gọi là số hợp đồng người mua sẽ ghi lại số hợp đồng này hoặc có thể mang cả hợp đồng này đi Photo và photo luôn CMND cuả người bán số nhà số điện thoại liên lạc ghi thêm trong tờ giấy mua bán là : Nếu trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng người bán không chịu hợp tác với người mua cũng như có dấu hiệu né tránh làm việc này thì người mua sẽ làm đơn PHONG TỎA và gửi tới nơi đã phát hành ra cổ phiếu đó trong đó sẽ có số hợp đồng hoặc cổ phiếu đó đã có sổ thì sẽ có số MÃ CỔ ĐÔNG khi mua bán trên OTC nên hiểu và nắm bắt giá cả giao dịch từng ngày của loại cp đó vì trong giao đoạn mua bán giá cả sẽ lên hay xuống điều đó có thể làm người bán huỷ bỏ hợp đồng 1 ví dụ như trong mấy ngày qua giá giao dịch cuả cổ phiếu PVD lên rất nhanh chỉ trong 3 ngày đã lên được 8 giá người mua nếu đặc cọc 10% và hẹn trong 3 hoặc 5 ngày sẽ trả tiền và lấy cổ phiếu thì sẽ rất khó mà an tâm nếu đó không phải là người tử tế và không có uy tín ! Mẫu giấy tờ Chuyển nhượng cổ phiếu FPT http://www1.sanotc.com/Upload/Tailie...cophieuFPT.zip Mẫu giấy tờ Mua bán cổ phiếu OTC http://www1.sanotc.com/Upload/Tailieu/HopdongOTC.doc

More...

chuong mot gioi thieu so luoc ve chung khoan

By tranvanninh

Đúng là thế giới đã thu nhỏ lại thành một cái làng. Nhấp chuột là tin tức bay vèo đến quê ta với vận tốc ánh sáng. Tiền cũng bay vèo vèo ở thị trường chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua bảng điện tử màu xanh (tăng giá) đỏ (giảm giá) và vàng (đứng giá). Vào ngày có phiên giao dịch từ 7g30 đến 10g30 những nhà đầu tư lớn nhỏ nườm nượp kéo vào các sàn giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh. Ai cũng ôm những giấc mơ. Họ đốt đuốc giữa ban ngày để tìm câu trả lời cho ba câu hỏi cơ bản của thị trường chứng khoán: - Mua cổ phiếu nào đây? - Khi nào mua? - Khi nào bán? Nghe thì đơn giản nhưng tính toán hay quyết định cho ba chuyện này thì không dễ đâu anh Hai à. Xin nói sơ qua vài khái niệm cơ bản. Mọi công ty cổ phần tuân thủ và có đủ điều kiện theo Luật chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 ở nước ta) đều có thể lên "sàn" giao dịch. Thường họ phải qua công ty tư vấn chuyên nghiệp để minh bạch hoá tình hình tài chính đã kiểm toán đúng luật có bản cáo bạch cung cấp cho nhà đầu tư và thành công trong đợt bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO - Initial public offerings). Thí dụ vốn điều lệ của công ty A là 100 tỉ đồng nếu quy ra 10 triệu cổ phiếu mang mệnh giá 10.000 đồng thì khi khéo léo lên sàn có thể bán với giá gấp 20 lần là 200.000 đồng/một cổ phiếu. Tiền lời được chia từ công ty phát hành cổ phiếu là cổ tức (dividend). Nhưng các tay kế toán cừ khôi đều có thể phù phép nâng cổ tức lên cao cho hấp dẫn. Mức cổ tức hiện nay thường ở khoảng 10-12%/1năm cao hơn lãi suất tiết kiệm của ngân hàng một chút. Nếu anh Hai có vai vế trong công ty quốc doanh và khi cổ phần hoá với hình thức cổ phần khép kín nhờ định giá tài sản công ty là con thỏ thay vì con voi là trọng lượng thực và được chia cổ phiếu ưu đãi thì chỉ một thời gian sau nếu ăn nên làm ra và có thời rồi con thỏ trở thành con voi khổng lồ cổ phiếu trị giá 500 tỷ ngon ơ. Nhưng loại tài sản này thường có những ràng buộc gắt gao về mặt quản lý mặt dư nợ các khoản vay lợi nhuận riêng lợi nhuận chung và trách nhiệm. IPO còn có một phương thức khác là đưa cổ phiếu ra thị trường thứ cấp bằng hình thức đấu giá (như Vinamilk đã làm ở Hội trường Thống Nhất ngày 17/02/2005 với giá khởi điểm 220.000đ và đạt giá trúng thầu bình quân 313.000đ/1 cổ phiếu). Nhà đầu tư nước ngoài cũng được tham gia trong tỷ lệ sở hữu được nhà nước quy định (gọi là room) thường tối đa 49% và hiện nay đang ở khoảng 30% trên thực tế. Theo quy định hiện hành giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán được tăng tối đa + 5% trong mỗi kỳ giao dịch được gọi là giá trần. Nếu giảm tối đa -5% thì gọi là giá sàn. Với giá tham chiếu là giá kết thúc phiên giao dịch hôm trước để làm giá mở cửa cho phiên giao dịch hôm sau. Khung dao động giữa giá trần và giá sàn gọi là biên độ. Hiện thời biên độ ở thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là +/-5% ở Hà Nội là +/-10% so với giá tham chiếu. Giá mua/bán cổ phiếu trong một phiên giao dịch nào đó thường không được ra ngoài biên độ đã quy định trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Anh Hai thường nghe VN-Index (sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) và HaSTC-Index (sàn Hà Nội). Đó là chỉ số thể hiện sự chênh lệch về giá của tổng số các cổ phiếu tăng giá với tổng số cổ phiếu giảm giá trên toàn sàn. Hiện nay chẳng hạn nếu trong số 107 đơn vị lên sàn thành phố Hồ Chí Minh có đa số là 65 loại phiếu chẳng hạn được mua bán với giá cao hơn hôm trước thì kết thúc phiên giao dịch chỉ số đã tăng lên. Anh Hai có thể tham khảo một số trang web tiếng Việt để nắm thông tin giá cả chỉ số nóng hổi nhất ở www.ssc.gov.vn www.vse.org.vn www.hastc.org.vn www.vietstock.com.vn www.ckvn.com (dĩ nhiên là Ba Gạo chẳng có trách nhiệm về những gợi ý của mấy trang web này nghe anh Hai). Ở đó anh Hai có thể thấy các biểu đồ (chart) là hàng thứ biểu mà dân "chơi" chứng khoán nhìn vào có thể mừng vui hay lo lắng. Chính đó là nơi gặp gỡ với cả giá thật hoặc giá "còn ảo" trên thị trường tiền tệ thông qua sàn chứng khoán. Tỷ lệ đầu tư trên lãi suất (P/E-Price to Earning ratio) trong khu vực Đông Nam Á thường chỉ ở khoảng 8 - 15 nhưng ở nước ta hiện nay đã lên tới mức bình quân là 43 đơn lẻ có trường hợp lên tới 328 (cổ phiếu PVD) do chứng khoán Việt Nam rơi vào tình trạng quá nóng và vượt giá trị thật bởi cầu đang lớn hơn cung. Việc này đã tạo ra một "hàm ếch" mà thị trường sẽ tự điều chỉnh bất cứ lúc nào. Và lúc ấy kẻ thiệt thòi thường là nhà đầu tư cá nhân. Việc đánh giá P/E vừa là khoa học vừa là ma thuật và nhiều người đã chơi chứng khoán theo cảm tính hoặc dựa một phần vào logic tuỳ hứng thường đa dạng hoá danh mục đầu tư (port-folio) theo kiểu "không bỏ hết trứng vào một rổ". Có thể nói: Chứng khoán là tiền trồi sụt theo tâm lý người mua kẻ bán. Khuynh hướng chứng khoán là "tiền" cộng với "tâm lý". Anh Hai lên đây xem cảnh bùng nổ cơn sốt săn lùng cổ phiếu. Họ hí hửng đặt cọc. Họ chơi chứng khoán như đánh bạc và có lúc bỏ tiền cọc bỏ của chạy lấy người khi bị "hố" hay bị "tổ trác". Số lượng tài khoản các nhà đầu tư chứng khoán cũng là nhà đầu cơ theo nghĩa tương đối tốt đã vượt quá 300.000. Hàng trăm "cò" chứng khoán tung đủ thứ tin làm như họ là tiên tri là chủ tin tức nội gián ca ngợi hoặc thêu dệt những kế hoạch kinh doanh mà đến vị giám đốc của chính công ty ấy cũng chưa hề biết đến. Thiên hạ đổ xô đi học các khoá thị trường chứng khoán tựa như phong trào nuôi chim cút hay ào ào gửi tiền cho nước hoa Thanh Hương ngày trước. Đã có gần 60 công ty chứng khoán là thành viên của 2 sàn giao dịch. JP Morgan Citgroup Global Markets và Goldman Sachs đã nhảy vào. Không biết ông trùm khuynh đảo tài chính quốc tế George Soros sẽ ra đòn lúc nào đây? Anh Hai thân mến Hãy ngược dòng lịch sử một chút xíu anh Hai sẽ rõ nguồn gốc thị trường chứng khoán: vào thế kỷ 11 ông Braudel ở Cairo (Ai Cập) đã tổ chức cho người Do Thái và người theo đạo Hồi mua bán vàng bạc đá quý bằng tín dụng hùn hạp và có các phương thức thanh toán mới mẻ hơn "tiền trao cháo múc". Nước Pháp ở thế kỷ 12 đã tận dụng sự trợ giúp của nhà môi giới (broker) và ngân hàng để bán nông sản. Qua thế kỷ 13 ông Van der Beurs quan sát cảnh giao hàng cồng kềnh cực khổ đã đề xuất hình thức ghi tín phiếu. Quảng trường ở khu chợ Bruegge (Bỉ) đã trở thành thị trường chứng khoán lộ thiên. Họ dựa vào tên ông và chữ bursa trong tiếng La Tinh có nghĩa là túi (đựng cổ phiếu) để đặt tên cho thị trường chứng khoán đầu tiên mở cửa vào năm 1309 tại nhà ông Beurs gọi là boerse (tiếng Đức) và bourse (tiếng Pháp). Thị trường chứng khoán khó duy trì hoạt động lâu dài ở một cái làng Bruegge lớn hơn Chắc Cà Đao hay Mù Căng Chải chút xíu. Nó đã phát triển từ Antwerpen Amsterdam Paris London Frankfurt am Main Warsaw rồi trở thành khổng lồ ở New York Tokyo Hongkong ... và đến đầu thế kỷ 21 như một tất yếu đã đến Việt Nam. Trong một tương lai gần NYSE của New York và thị trường chứng khoán Tokyo sẽ liên minh để làm trùm chứng khoán thế giới. Người Pháp rất có lý khi gọi chứng khoán là giá trị động sản (valeurs mobilieres) đối ngược với bất động sản là các loại đất ruộng ao... Chứng khoán tạo nên vốn lưu động vốn đầu tư giá rẻ cho doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường tăng minh bạch hoá giảm phí chuyển nhượng vốn và cố gắng bảo vệ nhà đầu tư (vừa là nhà đầu tư ngắn hạn hoặc lâu dài)... ở mức có thể. Thật ra thị trường chứng khoán ở mức phát triển cao thì không chỉ dừng lại ở cổ phiếu và trái phiếu như ở nước ta trong giai đoạn hiện nay mà còn bao gồm ngoại tệ hàng hoá (commodity) nguyên liệu dịch vụ tài chính như mua bán kỳ hạn (futures/forwards) nhờ tham gia bán trước (short) phòng tránh rủi ro (hedge) chứng từ có giá trị trao đổi (swaps) ... và chủ yếu ở thị trường chính thức tại sàn giao dịch (trading floor). Sàn phi tập trung (OTC - Over the counter off exchange) thì thông qua máy vi tính nối mạng giữa các thành viên của thị trường chứng khoán và chủ yếu mua bán cổ phiếu các công ty vừa và nhỏ. Vì thế giá cà phê tiêu kim loại màu ... sẽ dựa vào thị trường chứng khoán London còn thịt heo bông vải ... thì Chicago chẳng hạn. Kostolany đã nói rất dễ hiểu: "Anh có nhiều tiền có thể đầu cơ. Có ít tiền anh đừng nên đầu cơ gì cả. Và nếu anh không có tiền thì phải đầu cơ thôi"; "ai muốn ăn ngon: mua cổ phiếu; ai muốn ngủ ngon: mua trái phiếu" và "tiền của anh chẳng bao giờ mất nó chỉ chạy qua túi những kẻ khác" (*). Tuy nhiên anh Hai à đừng có chơi chứng khoán xả láng hay vay mượn để chơi. Chứng khoán được cầm cố đang đạt 3% tổng dự nợ của các ngân hàng Việt Nam và như thế là cao lắm rồi. Chơi thì chơi nhưng nhà đầu tư nhỏ thì rất cần mở hai mắt thật to để tránh một số nguy cơ tiềm ẩn như sau: Cân nhắc kỹ trước khi chơi vì đã khớp lệnh và đã mua rồi thì phải thường xuyên theo dõi báo chí và Internet để canh chừng xem lúc nào bán được trên thị trường chính thức. Nên tránh thị trường OTC hay thị trường ngoài luồng (kiểu sanotc hay chungkhoanotc) vì thiếu hành lang pháp lý đầy đủ cho những cách chơi này. Đề phòng thủ thuật tung hoả mù bằng đặt lệnh động tác giả của nhóm đầu cơ đại gia lũng đoạn tài chính có đủ ma thuật để làm mờ mắt nhà đầu tư cá nhân thường nghiêng về cảm tính và chạy theo tâm lý đám đông. kỹ thuật mua bán kiểu "rải đinh" "đánh trống bỏ dùi" tung tin đồn thất thiệt tin nội gián dỏm... - Có cổ phiếu bị kích giá lên khá cao trước khi niêm yết song đến thời kỳ sao dịch chính thức sẽ bị điều chỉnh giá xuống làm không ít nhà đầu tư mất khá bộn tiền. - Cẩn trọng với các kênh đầu tư thời thượng kể cả việc lăng xê các cổ phiếu hàng hiệu nổi tiếng (blue chip) theo dõi sát sao khi có tăng trưởng nóng hoặc biến động nhảy cảm hoặc khi nhà nước áp dụng các biện pháp thanh tra tăng cường giám sát. - Cẩn trọng khi thấy các chủ doanh nghiệp của blue chip bán ra. Có thể đã hay sẽ có vấn đề đấy! - Nhà đầu tư bi quan bán tống bán tháo cổ phiếu làm giá tụt xuống nhanh quá mức và do đó không phản ánh đúng thực trạng của các công ty niêm yết. Nếu tình trạng tụt giá xảy ra đồng loạt ở nhiều blue chip chẳng hạn thị trường chứng khoán có thể sụp đổ (crash). Dĩ nhiên lúc phất cao (boom) hay rơi đài (baisse) đều có ẩn chứa cơ hội. - Không chơi chứng khoán theo kiểu đánh bạc vì thời cơ không phải lúc nào cũng nằm ở dạng đầu tư ngắn hạn. - Việc chọn công ty quản lý chứng khoán rất quan trọng nhất là chất lượng của các phân tích kỹ thuật: tính toán lãi suất chỉ số tài chính các hệ số về cơ cấu vốn các hệ số về khả năng sinh lời. - Thủ thuật đấu giá ngày càng tinh vi thậm chí nham hiểm. - Thông tin đúng nửa chừng. Thế là tin sai hoàn toàn chứ thiếu một nửa sự thật là một trăm phần giả dối. Đánh giá sai một tin đúng hay đánh giá đúng một tin sai đều dẫn đến sai lầm. - Hệ số P/E hiện tại có thể mê hoặc hay đánh lừa nhà đầu tư. Điều quan trọng thật sự là hệ số P/E của thì tương lai. Logic của thị trường chứng khoán là logic tầm nhìn. - Cẩn trọng trước kỹ xảo bán cổ phiếu với giá sàn để tạo tâm lý hoảng loạn hoặc mua giá trần tạo tâm lý hưng phấn. Nhiều tay mơ sẽ vào rọ và ngày thua liểng xiểng không xa. - Mua cổ phiếu phải rõ ai sẽ nhận cổ tức trong năm tài chính lúc mua. - Xin lưu ý việc sắp đánh thuế thu nhập từ chứng khoán. Nếu lọt vào bảng công bố 100 người giàu nhất Việt Nam thì phúc và hoạ chỉ cách nhau một găng tay. - Cảnh giác chẳng bao giờ thừa đối với các doanh nghiệp phát triển kiểu bong bóng thùng rỗng kêu to. - Giới đầu tư tài chính quốc tế thông qua đầu tư gián tiếp để "đánh nhanh thắng nhanh rút gọn" và khi thị trường nổ tung thì họ đã thu lợi lớn còn những ai gánh hậu quả thì "cuốn theo chiều gió". Trên đây là mấy nét chấm phá về thị trường chứng khoán ở nước ta là ABC của mảng kinh doanh đặc biệt này là nhập môn của nhập môn mang màu xám của lý trí. Nhưng thị trường chứng khoán của nền kinh tế mới nổi (energingeconomy) còn chứa nhiều đặc trưng chưa hiểu hết được. Thắng thua nóng lạnh của chứng khoán còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố có thể gộp chung và gọi là thời tiết chứng khoán. Tinh thần mạo hiểm của nhà đầu tư cũng là yếu tố thành công hoặc nguyên nhân thất bại. Chẳng mấy ai có điều kiện và linh cảm minh triết như Bechtolsheim khi nghe hai nhà sáng lập trẻ tuổi của Google trình bày ý tưởng kinh doanh xong ký tặng ngay một tấm séc 100.000 đô la Mỹ để mua máy tính rồi phóng xe bỏ đi. Sau này khi Google phất lên hiệu quả đầu tư ấy đã củng cố danh hiệu "thiên thần thung lũng Silicon" của ông. Vì ông linh cảm và nhận định như kiểu chơi chứng khoán: " Tôi nghĩ Google sẽ được nhiều người ưa dùng và Google sẽ hái ra tiền". Sequoia Capital bỏ ra 2 triệu đôla Mỹ để làm IPO cho Yahoo và thu lãi 32 triệu. Ấy là chuyện của nhà đầu tư mạo hiểm (venture capital) rất gần với chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán cảnh "mèo mù vớ cá rán" thường hay xảy ra. Không nhất thiết phải đọc bài này mới khoái hay sợ chứng khoán. Có thể giấc mơ của người này khi biến thành hiện thực là ác mộng của người khác. Có thể suy tính rất kỹ rất khoa học mà vẫn chuốc thất bại đắng cay như lần rơi đài của blue chip ngành công nghệ thông tin ở miền Tây nước Mỹ làm bốc hơi 90% trị giá chứng khoán đầu tư sự chao đảo và sập sàn ở Đông Nam Á vào năm 1997 mới đây. Xa hơn nữa là thảm hoạ sụp đổ sàn chứng khoán New York dẫn đến đại suy thoái toàn cầu vào thứ hai đen tối 28/10/1929. Thị trường chứng khoán là một thị trường đầy giấc mơ và ác mộng? (SƯA TẦM Ở WEBSITE SANOTC.COM và diễn đàn ) Tìm hiểu thuật ngữ chứng khoán (TTGDCK HN) Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ đầu tư và các loại chứng khoán khác. Vốn cổ phần của công ty cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người nắm giữ cổ phiếu trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty cổ phần. Ngày nay trên Sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu còn có hình thức ghi trong máy tính điện tử gọi là hình thức phi vật chất rất thuận tiện cho việc giao dịch cổ phiếu một cách nhanh chính xác an toàn tránh được việc nhàm lẫn trong mua bán và làm giả cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi: Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết đổi với các quyết định lớn của công ty tại Đại hội Cổ đông của công ty cổ phần và được hưởng cổ tức (cổ tức này không cố định có thể có và có thể không có). Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng cổ tức cố định hàng năm mặc dù công ty có lãi hay không có lãi và có thể được hưởng một số quyền biểu quyết nhưng rất hạn chế. Như vậy cổ phiếu ưu đãi gần giống với trái phiếu. Cổ tức là khoản tiền hàng năm công ty cổ phần phân phối cho cổ đông như là một khoản lãi. Việc chi trả cổ tức do Hội đồng Quản trị quyết định. Nếu trong năm công ty có lợi nhuận thì cổ tức được trích ra từ khoản lợi nhuận đó. Trong một số trường hợp công ty không có lợi nhuận trong năm nhưng công ty vẫn chi trả cổ tức từ khoản vay ngân hàng. Trái phiếu là chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu. Trái phiếu bao gồm trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Trái phiếu có thể có bảo đảm hoặc không có bảo đảm. Trái phiếu có bảo đảm có thể được bảo đảm bằng phương thức sau: Bộ Tài chính hoặc tổ chức tài chính bảo lãnh thanh toán; Bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành hoặc một tổ chức thứ ba. Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có kèm theo quyền chuyển đổi quy định rằng đến một thời điểm nào đó (1 2 5 năm sau khi phát hành) thì người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu để lấy cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu. Ví dụ: tháng 10 năm 1998 công ty A phát hành trái phiếu C kèm theo quyền chuyển đổi 1 trái phiếu C thành 1 cổ phiếu của công ty A vào tháng 10 năm 2002. Nếu vào tháng 10 năm 2002 giá 1 cổ phiếu là 102.000 đồng và giá trái phiếu C là 90.000 đồng thì người nắm giữ trái phiếu sẽ chuyển đổi trái phiếu đang nắm giữ sang cổ phiếu. Ưu điểm của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi là nó hấp dẫn nhà đầu tư hơn so với trái phiếu thông thường. Trái phiếu Chính phủ do Chính phủ phát hành. Trái phiếu Chính phủ của các nước thường do Ngân hàng Trung ương tổ chức đấu thầu bán buôn các tổ chức tài chính đứng ra thầu mua và là người tạo dựng thị trường trái phiếu. Trái phiếu công trình là một loại trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu chính quyền địa phương được Chính phủ cho phép được phát hành để phục vụ cho việc xây dựng một công trình theo quy định của Chính phủ hoặc địa phương Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán TTGDCKHN Thị truờng chứng khoán hoạt động theo 3 nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc trung gian nguyên tắc đấu giá và nguyên tắc công khai. Nguyên tắc trung gian: Mọi hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trên thị truờng chứng khoán đều đuợc thực hiện thông qua các trung gian hay còn gọi là các nhà môi giới. Các nhà môi giới thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng và huởng hoa hồng. Ngoài ra nhà môi giới còn có thể cung cấp các dịch vụ khác nhu cung cấp thông tin và tu vấn cho khách hàng trong việc đầu tư... Theo nguyên tắc trung gian các nhà đầu tu không thể trực tiếp thoả thuận với nhau để mua bán chứng khoán. Họ đều phải thông qua các nhà môi giới của mình để đặt lệnh. Các nhà môi giới sẽ nhập lệnh vào hệ thống để khớp lệnh. Nguyên tắc đấu giá: Giá chứng khoán đuợc xác định thông qua việc đấu giá giữa các lệnh mua và các lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị truờng đều không thể can thiệp vào việc xác định giá này. Có hai hình thức đấu giá là đấu giá trực tiếp và đấu giá tự động. Đấu giá trực tiếp là việc các nhà môi giới gặp nhau trên sàn giao dịch và trực tiếp đấu giá. Đấu giá tự động là việc các lệnh giao dịch từ các nhà môi giới đuợc nhập vào hệ thống máy chủ của Sở giao dịch chứng khoán. Hệ thống máy chủ này sẽ xác định mức giá sao cho tại mức giá này chứng khoán giao dịch với khối luợng cao nhất. Nguyên tắc công khai: Tất cả các hoạt động trên thị truờng chứng khoán đều phải đảm bảo tính công khai. Sở giao dịch chứng khoán công bố các thông tin về giao dịch chứng khoán trên thị truờng. Các tổ chức niêm yết công bố công khai các thông tin tài chính định kỳ hàng năm của công ty các sự kiện bất thuờng xảy ra đối với công ty nắm giữ cổ phiếu của giám đốc nguời quản lý cổ đông đa số. Các thông tin càng đuợc công bố công khai minh bạch thì càng thu hút đuợc nhà đầu tu tham gia vào thị truờng chứng khoán. Các nguyên tắc trên đây nhằm đảm bảo cho giá cả chứng khoán đuợc hình thành một cách thống nhất công bằng cho tất cả các bên giao dịch. Do đó ở hầu hết các nuớc trên thế giới hiện nay mỗi nuớc chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất (tuy nhiên nguời dân mọi miền đất nuớc đều có thể tiếp cận thị truờng thông qua các phòng giao dịch của công ty chứng khoán mở tới các điểm dân cu). Một số nuớc rộng lớn còn tồn tại vài Sở giao dịch chứng khoán do lịch sử để lại thì đều nối mạng với nhau hoặc giao dịch những chứng khoán riêng biệt Phát hành chứng khoán ra công chúng Phát hành cổ phiếu ra công chúng là việc công ty cổ phần phát hành toàn bộ hoặc một tỷ lệ lớn vốn cổ phần ra ngoài xã hội để công chúng nắm giữ. Luật chứng khoán nuớc nào cung quy định các tiêu chuẩn phát hành ra công chúng thủ tục hồ sơ xin phép phát hành các quy định về việc sử dụng thông tin trong việc chào bán phân phối chứng khoán báo cáo kết quả đợt phát hành. Điều kiện phát hành thuờng quy định quy mô vốn cổ phần tối thiểu phải có tỷ lệ vốn cổ phần tối thiểu phát hành ra ngoài công ty số công chúng nắm giữ phải đạt mức tối thiểu nhất định lịch sử hoạt động kinh doanh tốt linh vực hoạt động kinh doanh phù hợp kế hoạch phát triển khả thi. Hội đồng quản trị có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức... Những điều kiện này nhằm đảm bảo cho chứng khoán phát hành ra phải có chất luợng và với số luợng đủ lớn để tạo ra một thị truờng khả dĩ cho chứng khoán đó. Ngoài ra thông thuờng việc phát hành ra công chúng phải do tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện. Thủ tục xin phép phát hành: các nước thuờng quy định rằng tổ chức bảo lãnh phát hành là người nộp hồ sơ xin phép phát hành cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nuớc vì tổ chức bảo lãnh phát hành là nguời giúp tổ chức phát hành lập hồ so và đồng chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ đó. Sau một thời gian nhất định Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phải trả lời về việc cho phép phát hành hay không. Trong hồ so xin phép phát hành thì bản cáo bạch là tài liệu quan trọng nhất cung cấp mọi thông tin cơ bản về tổ chức phát hành. Bản cáo bạch là bản thông cáo phát hành nó giống như lý lịch tổ chức phát hành phản ánh toàn bộ tình hình tài chính hoạt động kinh doanh tổ chức bộ máy và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Bản cáo bạch là tài liệu chủ yếu để nhà đầu tư tham khảo nghiên cứu truớc khi quyết định mua chứng khoán phát hành. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc chỉ xác nhận rằng bản cáo bạch đã đuợc lập theo đúng thủ tục được tổ chức kiểm toán xác nhận về các bảng báo cáo tài chính. Tổ chức kiểm toán tổ chức phát hành và nguời bảo lãnh phát hành ký vào bản cáo bạch phải chịu trách nhiệm truớc pháp luật về sự chính xác trung thực của các thông tin nêu trong bản cáo bạch. Nhà đầu tư phải tự nghiên cứu tự ra quyết định mua chứng khoán và tự chịu rủi ro đối với chứng khoán này nếu chứng khoán tốt thì sẽ có lãi nếu chứng khoán kém chất luợng thì sẽ bị lỗ. Tuy nhiên trong thời gian đầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhiều nước đang phát triển có bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm kiểm tra tình hình thực tế của tổ chức phát hành khi xét duyệt hồ sơ phát hành. Sau khi đuợc Uỷ ban chứng khoán Nhà nuớc cho phép tổ chức phát hành chỉ đuợc sử dụng thông tin trong bản cáo bạch đã đuợc duyệt để chào bán chứng khoán. Thời hạn chào bán chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc qui định. Công ty cổ phần đại chúng Công ty cổ phần đã phát hành chứng khoán ra công chúng gọi là công ty đại chúng. Nghia vụ của công ty đại chúng Sau khi phát hành chứng khoán ra công chúng tổ chức phát hành trở thành công ty đại chúng (có đăng ký). Công ty đại chúng có nghia vụ phải công khai thông tin về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc và Sở Giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo cho nhà đầu tu đuợc thông tin đầy đủ về hoạt động thuờng xuyên cung nhu những sự kiện bất thuờng của công ty. Uu điểm của hình thức tổ chức công ty đại chúng: - Công ty đuợc xã hội biết đến do có tên tuổi xuất hiện công khai trên thị truờng chứng khoán trên báo chí; - Công ty phải báo cáo công khai hoạt động của mình cho công chúng nên chịu sự giám sát của công chúng xã hội; - Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc phải công khai các hoạt động quản lý và điều hành công ty. Ban giám đốc phải chăm lo việc phát triển công ty cải tiến kỹ thuật cải tiến quản lý co cấu hợp lý vốn nếu không thì các giám đốc sẽ bị sa thải; nhu vậy hoạt động công ty đại chúng đã ràng buộc các giám đốc phải tuân thủ pháp luật điều hành công ty theo đúng luật công ty; - Công ty có tiếng tăm ngoài xã hội có uy tín thì khi cần vốn xã hội công ty dễ dàng có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu trái phiếu để huy động vốn của xã hội với chi phí phát hành thấp hon lần phát hành truớc; - Nhà nuớc bớt đuợc gánh nặng phải trợ giúp vốn ngân sách cho công ty và nhu vậy Nhà nuớc có thể tập trung sức lực vào nhiệm vụ trọng đại của mình là đầu tu co sở hạ tầng; - Khi phát hành cổ phiếu ra công chúng công ty phải tuân thủ các quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nuớc đặc biệt là các quy định về báo cáo kiểm toán và công bố thông tin; và từ đó các cổ đông có thể giám sát hoạt động của công ty chặt chẽ hon. Nhuợc điểm của hình thức tổ chức công ty đại chúng: - Sau khi hoàn tất phát hành công ty sẽ chịu áp lực giám sát của xã hội chịu áp lực phải duy trì đuợc giá cổ phiếu của mình trên thị truờng chứng khoán để thu hút nhà đầu tu; - Trong hoạt động của mình công ty sẽ phải bỏ ra nguồn nhân lực về tài chính và con nguời để chuẩn bị các báo cáo tài chính thuờng niên báo cáo các sự kiện bất thuờng xảy ra đối với công ty báo cáo khi Uỷ ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán (Trung tâm giao dịch chứng khoán) yêu cầu; - Khi phát hành công ty sẽ phải chịu các chi phí đợt phát hành: chi phí thuê hãng kiểm toán độc lập để lập báo cáo kiểm toán hoạt động của công ty chi phí thuê nguời bảo lãnh pháp hành chi phí chuẩn bị hồ so giấy tờ để xin phép phát hành chi phí quảng cáo cho đợt phát hành; - Co cấu cổ đông thuờng xuyên thay đổi có thể đe doạ quyền kiểm soát của các cổ đông lớn. Cổ phiếu phổ thông Khi nói đến hàng hóa trên thị trường chứng khoán người ta thường nghĩ ngay đến cổ Phiếu phổ thông (common stock). Thực tế tại nhiều nước trên thế giới thị trường chứng khoán (the securities market) đã rất quen thuộc đối với mọi người dân. Ví dụ ở Mỹ trung bình cứ 4 người trên 25 tuổi thì có một người sở hữu (own) cổ phiếu phổ thông hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các quỹ tương hỗ (mutual funds) . Vậy bản chất của cổ phiếu phổ thông là gì? Một cổ phiếu phổ thông đại diện cho quyền sở hữu một phần công ty (represent a proportional ownership interest in a corporatịon). Nếu một công ty có 100 cổ phiếu đang lưu hành (outstanding stock) và bạn sở hữu một trong số đó thì có nghĩa là bạn sở hữu 1/100 công ty. Nếu công ty có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành và bạn nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì bạn sở hữu 1.000/1.000.000 hay 1/1.000 công ty. Thông thường một công ty có thể thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành bằng cách bán các cổ phiếu bổ sung (selling additional shares) hay mua lại và huỷ bỏ một phần các cổ phiếu đã phát hành trước đó (buying back and cancelling some of the shares previously issued). Trong cả hai trường hợp trên tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũ trong công ty đều thay đổi. Ví dụ một công ty phát hành 100 cổ phiếu ra công chúng (issue 100 shares to the public) và bạn mua một trong số này. Như vậy bạn sở hữu 1/100 công ty. Sau đó công ty phát hành thêm 100 cổ phiếu nữa thì tỷ lệ sở hữu của bạn giảm xuống còn 1/200. Nói cách khác tỷ lệ sở hữu của bạn trong công ty đã bị pha loãng (diluted) do việc phát hành cổ phiếu mới (the issuance of new shares). Một ví dụ khác giả sử một công ty có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành và bạn mua một cổ phiếu của công ty. Sau đó công ty mua lại và huỷ bỏ 250.000 cổ phiếu. Vậy tỷ lệ sở hữu của bạn trong công ty từ 1/1.000.000 tăng lên 1/750.000. Lưu ý là cần phân biệt rõ cổ phiếu đang lưu hành cổ phiếu được phép phát hành (authorized stock) và cổ phiếu ngân quỹ (treasury stock). Số lượng cổ phiếu được phép pháp hành như tên của nó đã chỉ ra là số lượng cổ phiếu tối đa mà công ty có thể phát hành. Quy định này đặt ra nhằm tránh tình trạng pha loãng quá mức (excessive dilution) tỷ lệ sở hữu trong công ty của các cổ đông hiện hữu (current shareholders) . Trong thực tiễn có nhiều công ty không phát hành hết số lượng cổ phiếu mà nó được phép . Cổ phiếu đang lưu hành là những cổ phiếu mà công ty đã bán cho các nhà đầu tư và chưa mua lại để huỷ bỏ hay cầm giữ. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được sử dụng để tính toán tỷ lệ sở hữu tỷ lệ nợ trên vốn (debt-to-equity ratio). Vì nhiều lý do khác nhau một công ty có thể mua lại cổ phiếu của chính mình và nắm giữ như các nhà đầu tư bình thường khác. Các cổ phiếu này được gọi là cổ phiếu ngân qũy và không được tính vào cổ phiếu đang lưu hành. Tại sao có nhiều người đầu tư vào cổ phiếu? Khi mua cổ phiếu các nhà đầu tư cùng hướng tới những mục tiêu giống như những người bỏ tiền ra để mua hoặc khởi sự doanh nghiệp: 1. Họ tìm kiếm cổ tức (dividends) có nghĩa là họ hy vọng doanh nghiệp sẽ tạo ra lợi nhuận (generate profits) để có thể phân phối (distribute) cho các chủ sở hữu; 2. Họ tìm kiếm lãi vốn (capital gains) có nghĩa là họ hy vọng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng về giá trị (grow in value) và do đó họ có thể bán phần sở hữu của mình với mức giá cao hơn mức giá mà họ đã mua; 3. Họ tìm kiếm những lợi ích về thuế (tax benefits) mà luật thuế (tax code) dành cho các chủ sở hữu doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư khác nhau thì tầm quan trọng của mỗi yếu tố trên cũng khác nhau bởi vì họ không có cùng một mục đích đầu tư (investment objective). Ví dụ những người về hưu vốn phải sống dựa chủ yếu vào thu nhập từ các khoản đầu tư sẽ đề cao vai trò của cổ tức trong khi một số người khác lại chú ý hơn đến khả năng thu lãi vốn. Giới thiệu về cổ phiếu I. Khái niệm Cổ phiếu: Khi một công ty gọi vốn số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành 02 dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định; không có quyền bầu cử ứng cử..v.v. II. Tác dụng của việc phát hành Cổ phiếu: Đối với Công ty phát hành: Việc phát hành cổ phiếu sẽ giúp cho Công ty có thể huy động vốn khi thành lập hoặc để mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn huy động này không cấu thành một khoản nợ mà công ty phải có trách nhiệm hoàn trả cũng như áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm rất nhiều trong khi sử dụng các phương thức khác như phát hành trái phiếu công ty vay nợ từ các tổ chức tín dụng ...thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên mỗi phương thức huy động đều có những ưu nhược điểm riêng và nhà quản lý công ty phải cân nhắc lựa chọn tùy từng thời điểm và dựa trên những đặc thù cũng như chiến lược kinh doanh của công ty để quyết định phương thức áp dụng thích hợp. Đối với nhà đầu tư cổ phiếu: Các nhà đầu tư trên thị trường sẵn sàng mua Cổ phiếu được công ty phát hành. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được phát hành dưới dạng chứng thư có giá và được xác định thông qua việc chuyển dịch mua bán chúng trên thị trường chứng khoán giữa các chủ thể đầu tư và được pháp luật bảo vệ. Mặt khác người mua cổ phiếu nghĩ rằng đồng vốn họ đầu tư được các nhà quản lý công ty sử dụng có hiệu quả tạo ra nhiều lợi nhuận hoặc đánh giá hoạt động cũng như tiềm năng phát triển sinh lợi của công ty dự định đầu tư là cao và đương nhiên họ sẽ được hưởng một phần từ những thành quả đó thông qua việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông đồng thời giá trị cổ phần sở hữu cũng sẽ gia tăng trên cơ sở thực tại và triển vọng phát triển của công ty mình đã chọn. Thông thường khả năng sinh lợi thu hồi vốn đầu tư cổ phiếu tỷ lệ thuận với giá cả giao dịch cổ phiếu trên thị trường Giới thiệu các hệ số tài chính 1. Hệ số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Hệ số tổng lợi nhuận = (Doanh số-Trị giá hàng đã bán tính theo giá mua)/Doanh số bán Trong thực tế khi muốn xem các chi phí này có cao quá hay không là đem so sánh hệ số tổng số lợi nhuận của một công ty với hệ số của các công ty cùng ngành nếu hệ số tổng lợi nhuận của các công ty đối thủ cạnh tranh cao hơn thì công ty cần có giải pháp tốt hơn trong việc kiểm soát các chi phí đầu vào. 2. Hệ số lợi nhuận hoạt động cho biết việc sử dụng hợp lý các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mức lãi hoạt động = Thu nhập trước thuế và lãi ( EBIT)/Doanh thu Hệ số này là thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt động mà một công ty đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết một đồng vốn bỏ ra có thể thu về bao nhiêu thu nhập trước thuế. Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả hay có nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. 3. Hệ số lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (thu nhập sau thuế) của một công ty so với doanh thu của nó. Hệ số lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/Doanh thu. Trên thực tế mức lợi nhuận ròng giữa các ngành là khác nhau còn trong bản thân một ngành thì công ty nào quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào (vốn nhân lực..) tốt hơn thì sẽ có hệ số lợi nhuận ròng cao hơn. 4. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông. ROE = Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu khác nhau trên thị trường. Thông thường hệ số thu nhập trên vốn cổ phần càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn vì hệ số này cho thấy cách đánh giá khả năng sinh lời và các tỷ suất lợi nhuận của công ty khi đem so sánh với hệ số thu nhập trên vốn cổ phần của các công ty khác. 5. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của biên lợi nhuận so với doanh thu và tổng tài sản. ROI = (Thu nhập ròng/Doanh số bán) * (Doanh số bán/Tổng tài sản). Mục đích của việc sử dụng hệ số ROI là để so sánh cách thức tạo lợi nhuận của một công ty và cách thức công ty sử dụng tài sản để tạo doanh thu. Nếu tài sản được sử dụng có hiệu quả thì thu nhập và thu nhập trên đầu tư sẽ cao. 6. Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share - EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS Trong đó giá thị trường P của cổ phiếu là giá mà tại đó cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cổ phiếu EPS là phần lợi nhuận ròng sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm tài chính gần nhất. P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P/E được tính cho từng cổ phiếu một và tính trung bình cho tất cả các cổ phiếu và hệ số này thường được công bố trên báo chí. Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao. Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu. Giả sử người đầu tư có cổ phiếu XYZ không được giao dịch sôi động trên thị trường vậy cổ phiếu đó có giá bao nhiêu là hợp lý? Chúng ta chỉ cần nhìn vào hệ số P/E được công bố đối với nhóm các loại cổ phiếu tương tự với cổ phiếu XYZ sau đó nhân thu nhập của công ty với hệ số P/E sẽ cho chúng ta giá của loại cổ phiếu Phương thức giao dịch thoả thuận tại TTGDCKHN Sàn giao dịch thứ cấp của Trung tâm GDCK Hà Nội đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 7/2005. Trong thời gian đầu Trung tâm GDCK Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thoả thuận. Một số nội dung cơ bản về hoạt động giao dịch hiện nay tại sàn giao dịch thứ cấp của Trung tâm GDCK Hà Nội bao gồm: Các qui định về giao dịch - Thời gian giao dịch: Từ 9h00-11h00 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động). - Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất. - Biên độ giao động giá: + Đối với cổ phiếu: +/- 10% + Đối với trái phiếu: không qui định biên độ - Đơn vị yết giá: 100 đồng - Đơn vị giao dịch: không qui định - Khối lượng giao dịch tối thiểu: + Đối với cổ phiếu: 5.000 cổ phiếu + Đối với trái phiếu: 100 triệu đồng tính theo mệnh giá - Hình thức thanh toán: + Các lệnh có khối lượng nhỏ hơn 100.000 cổ phiếu hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu: hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ T+3 + Các lệnh có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 100.000 cổ phiếu hoặc 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thì được lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau: * Đa phương với chu kỳ thanh toán T+3 * Song phương với chu kỳ thanh toán T+2 * Trực tiếp với chu kỳ thanh toán từ T+1 đến T+3 Trình tự giao dịch thoả thuận - Nguyên tắc giao dịch: Các giao dịch phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm GDCK Hà Nội. - Trước tiên để thực hiện giao dịch nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư sẽ được công ty chứng khoán hướng dẫn đầy đủ các thủ tục để mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Sau khi đã tìm hiểu kỹ về các loại chứng khoán đăng ký giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội nhà đầu tư có thể bắt đầu đưa ra các quyết định đầu tư của mình. - Khi đặt lệnh mua bán chứng khoán nhà đầu tư phải đảm bảo đủ tỉ lệ ký quỹ trên tài khoản. Cụ thể là khi đặt lệnh bán thì nhà đầu tư phải có đủ số chứng khoán trong tài khoản còn khi đặt lệnh mua thì nhà đầu tư phải có đủ số tiền kí quỹ theo thoả thuận với công ty chứng khoán. + Trường hợp đã xác định được đối tác giao dịch: Nếu nhà đầu tư đã tìm được đối tác giao dịch và đã hoàn tất thoả thuận giao dịch thì thông báo cho công ty chứng khoán về thoả thuận này công ty chứng khoán sẽ thực hiện nhập lệnh giao dịch vào hệ thống của Trung tâm GDCK Hà Nội. + Trường hợp chưa xác định được đối tác giao dịch: * Khi có nhu cầu giao dịch nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua/lệnh bán tại công ty chứng khoán. * Căn cứ vào lệnh của nhà đầu tư công ty chsưng khoán sẽ nhập lệnh vào hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội ngay lập tức các lệnh đó sẽ được hiển thị trên sổ lệnh của thị trường. * Căn cứ vào thông tin trên sổ lệnh các công ty chứng khoán sẽ liên lạc với nhau để giúp nhà đầu tư tìm kiếm và thoả thuận với các đối tác giao dịch về mức giá và khối lượng giao dịch. Khi đạt được thoả thuận công ty chứng khoán sẽ thực hiện lệnh giao dịch cho nhà đầu tư. * Hệ thống giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội sẽ nhận và xác nhận các lệnh giao dịch do công ty chứng khoán nhập vào và sẽ đưa ra kết quả giao dịch tổng hợp của toàn thị trường. * Kết quả giao dịch thỏa thuận sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của CTCK Phương thức giao dịch báo giá tại TTGDCKHN Được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ngày 2/11/2005 Trung tâm GDCK Hà Nội chính thức đưa phương thức giao dịch báo giá vào hoạt động. Những nội dung chính trong cơ chế hoạt động của phương thức giao dịch báo giá như sau: Các qui định về giao dịch: * Thời gian giao dịch: Từ 9h00-11h00 vào tất cả các làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động). * Hình thức thanh toán - Giao dịch báo giá: Tất cả các giao dịch báo giá (gồm cả giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu) được thanh toán theo hình thức thanh toán đa phương (T+3). * Đơn vị yết giá - Giao dịch báo giá: + Đối với cổ phiếu:100 đồng. + Đối với trái phiếu: không quy định. - Giao dịch thỏa thuận: không quy định. * Đơn vị giao dịch - Giao dịch báo giá: 100 cổ phiếu hoặc 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu. * Giá tham chiếu: Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất. * Biên độ dao động giá - Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là ±10%. - Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu. * Hiệu lực của lệnh: trong phiên giao dịch lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống. * Loại lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn. * Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch báo giá - Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước. - Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước. - Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì mức giá thực hiện sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. - Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch. * Sửa hủy lệnh: Nhà đầu tư được phép huỷ lệnh hoặc thay đổi mức giá đối với các lệnh chưa được khớp hoặc phần còn lại của lệnh đã khớp một phần. Các bước tiến hành giao dịch báo giá: - Sau khi nhà đầu tư đặt lệnh (mua/bán) tại các công ty chứng khoán đại diện giao dịch của công ty chứng khoán sẽ nhập các lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội. Nếu nhà đầu tư muốn thực hiện lệnh theo phương thức thoả thuận hoặc muốn thực hiện toàn bộ khối lượng thì phải ghi rõ những yêu cầu này trên phiếu lệnh công ty chứng khoán sẽ thực hiện những lệnh này theo phương thức thoả thuận. Nếu phiếu lệnh không có các yêu cầu trên thì đại diện giao dịch của công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh đó vào hệ thống giao dịch báo giá. - Các lệnh đặt này được hiển thị trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của công ty chứng khoán. - Nhà đầu tư theo dõi các lệnh (mua/bán) thông qua màn hình thông tin tại công ty chứng khoán và lựa chọn các lệnh phù hợp để đặt lệnh đối ứng. - Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. - Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước. - Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới. - Kết quả giao dịch sẽ được hiển thị trực tuyến trên màn hình thông tin của các công ty chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch TTGDCK Hà Nội sẽ xác nhận kết quả giao dịch với công ty chứng khoán thành viên và công ty chứng khoán thành viên thông báo cho khách hàng. Điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động tốt? Thị trường chứng khoán được xem là hoạt động tốt và hiệu quả nếu như việc mua bán chứng khoán trên thị trường diễn ra thuận lợi cung cấp cho nhà đầu tư một cơ chế giao dịch thuận tiện an toàn công khai công bằng và minh bạch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư. Hay nói khác thị trường chứng khoán được xem là hoạt động tốt nếu như nó tạo ra tính thanh khoản cao cho các chứng khoán giao dịch cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư và các đối tượng tham gia thị trường qua đó hình thành nên giá chứng khoán hợp lý tạo được niềm tin của công chúng vào thị trường chứng khoán. Vì vậy để có thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả thì phải có một số điều kiện căn bản sau: Về yếu tỗ vĩ mô: Sự ổn định môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô nhằm khuyến khích đầu tư và tiết kiệm của công chúng; mức độ lạm phát được kiềm chế vừa đủ để duy trì nền kinh tế phát triển; mức thâm hụt ngân sách trong giới hạn an toàn các chiến lược phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm được thực hiện có hiệu quả. Về yếu tố vi mô đó là: Khung pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ với hệ thống các văn bản pháp quy đầy đủ rõ ràng điều chỉnh các mặt hoạt động của thị trường chứng khoán giúp cho thị trường hoạt động an toàn bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể tham gia thị trường. Mạng lưới các trung gian hoạt động trên thị trường chứng khoán như các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư… vv đóng vai trò cầu nối giữa các nhà đầu tư thực hiện nghiệp vụ môi giới mua bán chứng khoán trên thị trường tập trung cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư như cho vay cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư như tư vấn đầu tư chứng khoán tham gia bảo lãnh phát hành và tư vấn cho các công ty trong việc niêm yết. Cung cấp một cơ chế giao dịch hiệu quả thông qua tổ chức vận hành của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán gồm hệ thống giao dịch giám sát công bố thông tin hệ thống lưu ký thanh toán bù trừ…vv. Sự vận hành của các hệ thống này có những ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của thị trường thông qua năng lực xử lý nhanh chính xác các giao dịch trên thị trường giúp tăng tốc độ luân chuyển vốn trên thị trường. Các tổ chức hỗ trợ phát triển thị trường như các định chế trung gian khác là tổ chức định mức tín nhiệm tổ chức kiểm toán tư vấn tổ chức lưu ký ngân hàng thanh toán…vv. Ngoài ra thị trường cần đến sự tham gia của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đóng vai trò dẫn dắt thị trường can thiệp thị trường vào những thời điểm mất cân đối quan hệ cung cầu. ----------------lí thuyết ở trên phần nào cho ta hiểu thêm vể chứng khoán và cổ phiếu----------------- đây là nhung tài liêu mình sưu tầm được

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1818','q4h1qv8q0ee9gs7s4v0aduvcr4','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-20 21:23:45','/ac3064/hoc-choi-chung-khoan-vao-day.html')